Menu
Science and research

Grant Projects (ongoing in the year 2009)

View ongoing grants in the year: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Development of a Novel Recombinogenic Technique for Chloroplast Transformation and its Use for Production of human papillomavirus E7 Protein in Plants

IAA500960903 [2009 – 2012]

Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
ludvikova

Our aim is to develop more efficient method for plant chloroplast transformation using biolistic bombardment with linear DNA vectors together with chloroplast cassettes expressing bacteriophage lambda Red proteins. The idea stems from experiments with targeted insertion mutagenesis in yeast, cyanobacteria, and E. coli, where DNA ends promote recombination, and lambda Red proteins Exo, Beta, and Gam are very efficient in short recombinogenic ends protection and processing. Linear vectors can be generated conveniently as PCR products with synthetic primer ends that are homologous to sequence targets in the chloroplast genome. Chloroplast vectors will carry marker genes and also human papillomavirus oncogene E7 in the form of highly immunogenic but nononcogenic fusion E7GGG/GUS. It is our goal to obtain transplastomic plants producing this antigen with potential use as therapeutic vaccine. Viral antigens produced in plants will be assayed with antibodies and tested in mice.

Typově specifická prevalence HPV ve screeningové populaci žen

IGA MZd NS10/656-3/2009 [2009 – 2011]

tachezy

Zjištění věkově závislé prevalence HPV ve stěru z děložního hrdla v populaci žen v ČR, které se účastní preventivních gynekologických vyšetření (oportunního screeningu), zjištění rozložení typů HPV v této skupině žen a porovnaní HPV nálezů ve skupině žen bez klinického nálezu a žen se suspektním nebo patologickým nálezem na děložním hrdle, rekrutujících se z této screeningové populace. Porovnat běžně používanou metodu detekce vysoko-rizikových (HR) typů HPV a vysoce specifickou a citlivou metodu detekce a typizace HPV z hlediska detekce spektra HR HPV vyskytujících se v české populaci.


Quick contact

Head of Science and Research Division
Tel:+420 221 977 208

Deputy head of Science and Research Division
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Secretary
Tel:+420 221 977 247


Opening hours

Ambulance
Mo – Fr: 7:00–18:00
Weekends: 9:00–13:00

Donors
Mo – Fr: 7:00–10:30

Visitors
Inpatient department
Mo – Fr: 13:00–18:00

ICU and Transplant unit
Mo – Fr: 14:00–17:00

How to find us

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
(​Institute of Hematology and Blood Transfusion)

U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

The nearest underground station: Karlovo náměstí (line B)

The nearest tram station: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

The nearest bus station: U Nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

How to get here