Menu
Věda a výzkum

Výroční schůze ČSBGT a seminář

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii Vás zve na Výroční schůzi ČSGBT a seminář, které se konají 21. března 2018 od 13.00 hod. v Charvátově sálu III. Interní kliniky VFN, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.

  • Na výroční schůzi a seminář se prosím přihlašte co nejdříve (nejpozději do 20. března) pod tímto odkazem.

Program výroční schůze ČSGBT

13:00 Zahájení schůze
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno)
13:05 Návrh edukačních a odborných aktivit společnosti na léta 2018-2019. Příprava konference TELČ 2018
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno)
13:20 Zpráva o hospodaření za léta 2016-2017, referát o stavu členské základy, výzva k náboru nových členů
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
13:30 Zpráva revizní komise
Ing. Václav Babuška, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK, Plzeň)
13:40 Koncepce www stránek ČSGBT
MUDr. Michael Syka (Transfera Consulting, s. r. o., Praha)

Program odborného semináře

14:00 Zahájení semináře: Od lidských tkání a buněk ke genové terapii
MUDr. Petr Lesný, Ph.D. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
14:30 O dosavadních zkušenostech a nejčastějších problémech přípravků moderní terapie z pohledu regulátora
Ing. Iva Haunerová (SÚKL, Praha)
Přestávka
15:20 Regulatorní požadavky pro klinické studie přípravků moderní terapie (onkolytické viry, dendritické buňky)
Prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. (FN Motol, Praha)
15:50 Přehled probíhajících klinických studií genové terapie
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. (I. interní klinika, VFN, Praha)
16:20 Příprava klinických zkoušek léčivých přípravků moderní (somatobuněčné a genové) terapie
RNDr. Richard Vejsada, CSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete