Menu
Vzdělávání

Seznam sdílených přístrojů

Seznam sdílených přístrojů viz excel soubor – stáhnout xlsx.

PCR QX 200 Automated Droplet Digital PCR Systém Systém pro droplet (kapkovou) digitální PCR automatickým generátorem dropletů Machová (305)/ Žižková (l.221), Polívková (l. 181), Krejčík (l.431) LightCycler® 480 Vysokokapacitní real-time s možností dalších aplikací s blokem pro 384 jamkovou destičku s možnou výměnou za blok pro 96 jamkovou destičku Vraná (l.430)/ Půbalová (l.484), Nazarová (l.484) Termocycler Rotor Gene RG6000 Real time Rotační Analyzátor pro amplifikaci a kvantifikaci nukleových kyselin Ing. Ceznerová, doc. Kotlín Rotor geneQ Quiagen Light cykler pro kvantifikaci nukleových kyselin metodou RT PCR RNDr. K. Roubalová, CSc. StepOne Plus PCR 96-jamkový Destičkový PCR cykler Beličková l.305)/ Krejčík (l.431), Polívková (l181) Sekvenování Sekvenátor Beckman Coulter CEQ 8000 Sekvenace Ing. Ceznerová Mutation Surveyor Softwar od firmy Softgenetics určený pro analýzu daT ze Sangerova (SNPs, indels Somatické mutace). Machová (l.305)/ Koblihová (l.181), Benešová (l. 221) NextGENe® Software od firmy Softgenetics určený pro analýzu NGS dat generovaných na Illumina platformách (MiniSeq, MiSeq, NextSeq, hiseq a NovaSeq), ale i na jiných strojích. Funguje ve Windows. Machová (l.305)/ Koblihová (l.181), Benešová (l. 221) MiSeq A NGS sekvenátor Beličková (l.305)/ Veselá (l.306); Benešová (l.221), Nazarová (l.484) MiSeq B NGS sekvenátor Beličková (l.305)/ Veselá (l.306); Benešová (l.221), Nazarová (l.484) PyroMark Q24 PyrosekvenátoR Beličková (l.305) Cerovská (l.231); Polívková (l.181) PyroMark Assay Design v 2.0 Software od firmy Qiagen určený na design esejí pro pyrosekvenování. Beličková (l.305) Cerovská (l.231); Polívková (l.181) ABI 3500 8 kapilár Sekvenátor pro Sangerovo a fragmentační analýzA Vraná (l.430)/ Čechová (l. 308); Nazarová (l.484, 307); Stefflová (l.308); Půbalová (l.484) ABI XL 24 kapilár Sekvenátor pro Sangerovo sekvenování a fragmentační analýzu Vraná (l.430)/ Čechová (l. 308); Nazarová (l.484, 307); Stefflová (l.308); Půbalová (l.484) Průtoková cytometrie Cytek Aurora Spektrální cytometr vybavený 5 laser y - 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm. Je určen pro hloubkové imunofenotypování. Měření fluorescenčních proteinů. Díky sběru SSC na fialovém laseru umožňuje měření exosomů. Je vybaven pro High Throughput Screening. RNDr. Jan Musil, Ph.D. BD Symphony Klasický Průtokový cytometr vybavený 5 lasery 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 637 nm. Je určen pro hloubkové imunofenotypování. Měření fluorescenčních proteinů. Schopný analyzovat exosomy. RNDr. Jan Musil, Ph.D. BD LSRFortessa Klasický průtokový cytometr vybavený 5 lasery 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm.Určen pro základní fenotypování. Je udržován v režimu SVP pro měření imunoterapeutických produktů vyvinutých na ÚHKT. RNDr. Jan Musil, Ph.D. Chemometec NC3000 Zobrazovací cytometr určen k počítání buněk, provádění testů viability, cytotoxických testů, vybaven pro protokolování dle standardů FDA, EMA. RNDr. Jan Musil, Ph.D. BD FACSCanto II Klinický Průtokový cytometr, CE-IVD vybavený 3 lasery- 405 nm 488 nm 33 nm (v provozu od r. 2015). Je určen pro imunologickou diagnostiku krevních malignignit, stanovení CD34+ buněk, Diagnostiku vrozených a získaných poruch erytrocytů a krevních destiček (8 barevné panely MUDr. Iuri Marinov Omnicyt Klinický průtokový cytometr, CE-IVD Vybavený 3 lasery -405 nm 488 nm 637 nm (v provozu od 2019). Je určen pro imunologickou diagnostiku krevních malignit, follow up a stanovení měřitelné reziduální choroby: B-ALL, AML, B-CLL, MM (10 barevné panely) MUDr. Iuri Marinov BD FACSAria III Buněčný sorter Vybavený 3 lasery- 405 nm 488 nm 637 nm v provozu od roku 2010). Je určeN pro třídění a separaci cílovýc populací za účelem následné diagnostiky (chimerizmus), kryokonzervace nebo výzkumu MUDr. Iuri Marinov Mikroskopi Mikroskop Axio Imager Z1 (Carl Zeiss) a systém analýzy obrazu MetaSystems pro FISH (ISIS) Fluorescenční mikroskop s objektivy, filtry a SW pro vyhodnocování FISH/mFISH, určený pro analýzu cytogenetických preparátů KD a PK metodou Fluorescenční in situ hybridizace (FISH/mFISH) Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. Mikroskop Axio Imager Z2(Carl Zeiss) a systém analýzy obrazu MetaSystems pro FISH (ISIS) Fluorescenční Mikroskop s objektivy, filtry a SW pro vyhodnocování FISH/mFISH, Určený pro analýzu cytogenetických preparátů KD a PK metodou Fluorescenční in situ hybridizace (FISH/mFISH) Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. Mikroskop pro Metafer4 Axio Imager Z2 (Carl Zeiss)a systém analýzy obrazu MetaSystems pro FISH (ISIS)Automatický vyhledávač metafází spolu s fluorescenčním mikroskopem, objektivy, filtr a SW pro vyhodnocování klasické cytogenetiky (SW IKAROS) a FISH/mFISH (SW ISIS), určený pro analýzu cytogenetických preparátů KD a PK Metodou klasické cytogenetiky a fluorescenční in situ hybridizace (FISH/mFISH) Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. Konfokální mikroskop Měření Fluorescence ve fixovaných buňkách protilátkami nebo v živých buňkách transfekovaných fluorescenčními proteiny možnost dlouhodobého sledování dějů v živých buňkách Buzení 405, 488, 543 a 647 nm Mgr. B.Brodská, Ph.D. Fluorescenční mikroskop Kontrola transfekce, měření fluorescence fixovaných vzorků nebo krátkodobé sledování živých buněk. Filtry pro excitaci zelené a oranžové fluorescence. Mgr. B.Brodská, Ph.D. Fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse E600 Vybaven UV lampou a digitální kamerou pozorování vzorku na sklíčku. Buzení 405, 488, 543 nm.Mgr. Jana Rychlá Fluorescenční Inverzní mikroskop Nikon Eclipse TS100 vybaven UV lampou a digitáln í kamerou pozorování vzorku na sklíčku v petriho misce v lahvi, v destičce Mgr. Jana Rychlá Imunofluorescenční mikroskop Vyšetření anti-leuko/ trombo protilátek Mgr. H.T. Bolcková Fotometrie Spektrofotometr Shimadzu U V-2401PC Spektrofotometrické vlastnosti látek (absorbance), rozsah 190-900 nm absorpční spektra, měření koncentrace volného hemoglobinu, koncentrace bílkovin, koncentrace absorbujících nízkomolekulárních látek, kinetická měření Ing. Svobodová Elisa reader Bio-TEK Synergy HT Spektrofotometrické vlastnosti látek (absorbance, 200-999 nm kontinuálně, fluorescence, ex: 360/40; 85/20; 530/25; 590/20 nm em:460/40; 540/25 590/35; 645/40 nm, luminiscence 460/40; 540/25; 590/ 35; 645/40 nm), Kinetická měření Ing. Štikarová Spark Formát Destiček 6-384 jamek, Termostatování (+3 až +42 °C), Třepání destiček. Injektory 0,5 ml a 1 ml. Aplikace měření: Absorbance Luminiscence, Fluorescence Mgr. Jan Frič, Ph.D. SPARK Multimodální destičkový reader pro kultivaci a počítání buněk, viabilita trypanovou modří, chemiluminiscenční testy, 12-384 jamkové destičky CO2 atmosféra, 2 injektory Pro kontinuální experimenty. MUDr. Robert Pytlík, Ph. D., RNDr. Šimona Konrádová Tecan Infinite 200 Pro Fluorimetr, Destičkový reader měření fluorescence v rozsahu 280,850nm, Kvantifikace DNA, PCR produkty -pomocí Barviva Picogreen vhodné pro přípravu S knihoven Beličková (l.305)/ Veselá (l.306), Polívková (l.181) Nanodrop Měření koncentrace kyselin a proteinů a optické hustoty kultur Možnost měření v kyvetě. Mgr. A.Holoubek, Ph.D. NanodropND 1000 spectrofotometr měření c NK a proteinů Blanka Langov Nanodrop DeNovix DS-11 FX+Absorbance 190-840 nm fluorescence (filtry v odkazu) Měření koncentrace peptidů,bílkovin, NK, Ing. Štikarová DiaLab DTN510K Fotometr s průtokovou kyvetou; stanovení aktivity PK a G6PD(enzymopatie), analýza sférocytóz. prof.MUDr. Čermák Jaroslav, CSc.Uvitec Alliance Q9-Advance Auto Zobrazovací systém. Aplikace: chemiluminiscence Western blot Dot blot, UV a RNA gely Viditelné zobrazování (Coomassie Blue). Mgr. Jan Frič, Ph.D. G:BOX Chemi XX6 Dokumentační systém pro snímání fluorescence achemoluminiscence z různých typů gelů a blotovacích membrán Dr.Ing. František Mareček Dokumentační systém pro chemiluminiscenci a fluorescenci Snímání a Vyhodnocování Chemiluminiscenčního Nebo Fluorescenčního Signálu z blotovacích membrán, případně elektroforetických gelů. VIS nebo UV buzení. Ing. D.Grebeňová Tecan Sunrise Absorbance Reader Destičkový reader, měření absorbance 405, 450, 492, 620 nm RNDr. M. Petráčková, Ph.D. Zařízení dokumentační Přístroj na focení gelů (DNA) Mgr. K. Šmilauerová Zařízení dokumentační Přístroj na focení gelů Blanka Langová Systém Pro detekci nukleovýchkyselin v gelu Zobrazování Agarózovýchgelů při DNA elektroforéze pro kvantifikaci, UV buzení. Možnost Následného vyříznutí zvolených částí gelu na transiluminátoru. Mgr. A.Holoubek, Ph.D. Amersham Typhoon 5 Přístroj využívaný k analýze biomolekul pomocí laserových technik umožňující fluorescentní, kolorimetrickou a radioaktivní analýzu proteinů a nukleových kyselin. doc. MUDr. D. Vyoral, Csc. Magnetická separace CliniMACS Plus Přístroj pro imunomagnetickou selekci/ depleci buněk MUDr. Robert Pytlík, Ph. D., MUDr. Šárka Rahmatová CliniMACS PRODIGY Přístroj pro automatickou kultivaci ± imunomagnetickou selekci buněk MUDr. Robert Pytlík, Ph. D., Mgr. Dagmar Viktorová MagCore izolátor NK Automat na izolaci NK pomocí magnetických částic Blanka Langová

QuadroMACS separátor a MidiMax separátor Separátor pro imunomagnetickou selekci/ depleci buněk pro LS a LD kolony Mgr. Jana Rychlá Auto MACS separator Přístroj slouží pro imunomagnetickou separaci buněk pomocí specifických protilátek. Beličková (l. 305)/ Veselá (l.306) autoMACS Pro Separator Imunomagnetická separace buněk přímo z plné krve, kostní dřeně, atd. s možností dosažení čistoty nad 95 % a 80% vitality buněk. Možnost použití objemů v rozsahu 0,25 - 50 ml. Mgr. Jan Frič, Ph.D. Elektroporace Neon® Transfection Systém Elektroporátor pro vpravení nukleových kyselin do všech typů živočišných buněk včetně primárních a kmenových, vhodné pro těžko transfekovatelné buňky Machová 305) Burda (l. 181), Remesova (l. 231) Elekroporátor BTX Gemini Přístroj pro Vnášení Nukleových kyselin do buněk metodou elektroporace novější generace RNDr. J. Macková, PhD. Neon® Transfection Systém Elektroporátor pro vpravení nukleových kyselin do všech typů živočišných buněk včetně primárních a kmenových vhodné i pro těžko transfekovatelné buňky Mgr. K. Šmilauerová

Nucleofector 4 D Elektroporátor se zásobníkem pro 100 µl kyvety 16 ti jamkové stripy s objemem 20 µl. Min. rozsah Nukleofektovaných buněk 2x104x106/ 20 µl, resp. 2x105,2x107 / 100 µl vzorku. Mgr. Jan Frič, Ph.D.Hematologické analyzátory Nihon Kohden Celltac-α Třípopulační analyzátor krevního obrazu. prof.MUDr. Čermák Jaroslav, CSc.Hematologický Analyzátor Sysmex XS1000 i Nízký aspirační objem, kompaktní uzavřený systém fluorescenční průtoková cytometrie, WBC diferenciál analýza v uzavřeném režimu a schopnost vzorkovače RNDr. Ida Vaňková Hematologická linka XN3000 Dva hematologické analyzátory (XN10 a XN20 nátěrový a barvící automat přístroj pro digitální morfologii DI-60) MUDr. Dana MikulenkováDM96 Přístroj pro digitální morfologii MUDr. Dana Mikulenková Imunohematologický analyzátor ECHO Přístroj Pracuje s metodami aglutinace erytrocytů /určování fenotypu krevních skupin/ a pevné fáze /screening a identifikace protilátek zkoušky kompatibility formát mikrotitrační destičky ev. Jednotlivých Stripů MUDr. M. Písačka Imunohematologický analyzátor GALILEO Přístroj Pracuje s metodami aglutinace erytrocytů /určování Fenotypu krevních skupin/ a pevné fáze / screening a identifikace protilátek, zkoušky kompatibility/ formát mikrotitrační destičky, ev. Jednotlivých stripů MUDr. M. Písačka Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometr TripleTOF 6600 Komplexní analýza proteinů v biologických matricích Ing. Ceznerová, Ing. Havlíček Hmotnostní Spektrometr QTRAP 4000 Analýza Nízkomolekulárních Látek cílená metabolomika, inhibitory tyrosinových kinas 8-methoxypsoralen busulfan, karnitin, acetylkarnitin, markery oxidačního stresu (malondialdehyd, allantoin, Ing. Suttnar, Ing. Hlaváčková Hmotnostní Spektrometr Bruker HCT Ultra Identifikace proteinů Ing. Májek Ostatní přístroje – výzkum HPLC Shimadzu Analýza nízkomolekulárních látek serotonin release assay(SRA) kinetika odštěpování fibrinopeptidů, deplece plasmy, Ing. Suttnar d SPR sensor Studium interakcí biomolekul bez nutnosti značení Ing. ChrastinováECIS Ztheta Měření Mikroimpedance Neinvazivní Měření adherentních buněčných kultur v reálném čase, signál mikroimpedance odráží kontaktní plochu buněk s povrchem. Měření Buněčné Adheze migrace (wound-healing test), Apoptózy cytotoxické testy. Po pokrytí povrchu vazebným proteinem lze sledovat i vazbu suspenzních buněk k vybraným proteinům RNDr. K.Kuželová, Ph.D. Seahorse XFp Paralelní Měření Rychlosti Buněčné respirace a glykolýzy. RNDr. K.Kuželová, Ph.D. Bio-Plex 200 Multiplexová analýza biomolekul (proteiny nukleové kyseliny pomocí magnetických kuliček Přístroj funguje na podobných základech jako průtokový cytometr. Výhodou je menší potřebný objem. Systém umožňuje simultánně analyzovat až 100 vzorků v bioesejích. Mgr. O. Toman, Ph.D. 4200 Tapestation Systém Systém pro Automatickou elektroforézu určený pro kontrolu kvality RNA a DNA Beličková (l. 305)/ Krejčík (l.431), Polívková (l. 181) Bioruptor® Pico sonication device Sonikátor pro štěpení DNA (příprava knihoven pro NGS) štěpení chromatinu a RNA, extrakce proteinů z tkání a buněk (i pro hmotnostní spektrometrii), extrakce DNA z FFPE tkání, studie proteinové agregace Machová (l. 305)/ Burda (l. 181), Remesova (l. 231) Homogenizátor Emulsi Flex Přístroj na rozbití buněk pod vysokým tlakem RNDr. V Ludvíková Ultraodstředivka Optima XL 100 Chlazená Ultracentrifuga RNDr. V Ludvíková Promývačka Mikrodesek Bio Rad Přístroj na promývání 96-ti jamkových destiček RNDr. V Ludvíková Koncentrátor SpeedVac s vymrazovací pastí Vysoušení vzorků Ing. Suttnar OT-2 Pipetovací robot využívající integrované elektronické pipety Programovatelný, kompatibilní s libovolným laboratorním plastem a spotřebním materiálem. Mgr. Jan Frič, Ph.D Elispot reader CTL Počítač a Analyzátor spotů pro metodu ELISPOT RNDr. Š. Němečková, DrSc Ultracentrifuga L90K Chlazená ultracentrifuga Mgr. P. Hainz Vicell XR Pokročilý automatický analyzátor pro kvantifikaci buněk vhodný pro klinické studie Mgr. P. Hainz Sonikátor Omni Novější Sonikátor s možností homogenizace v uzavřených zkumavkách Mgr. P. Hainz Experion Biorad Elektroforetický Analyzátor kvality mRNA RNDr. J. Macková, PhD. pH metr Jenway Měření pH, Pufry plasma, destičkové koncentráty, Ing. Svobodová Výrobník ledu Přístroj na výrobu ledu RNDr. M. Petráčková, Ph.D. Výrobník ledu Přístroj na výrobu ledu Mgr. Jan Frič, Ph.D. Ostatní přístroje klinický a transfuzní úsek Minicap Flex-Piercing Přístroj Pro kapilární elektroforézu hemoglobinů. prof.MUDr. Čermák Jaroslav, CSc. Kompaktní ozařovač krve GSR C1 s třemi uzavřenými zdroji Cs-137 o celkové maximální aktivitě 152 TBq Ozařovač je klasifikován jako jednoduchý radionuklidový Zdroj s vysokoaktivním zářičem, který je významným zdrojem záření. Ozařovač je uzavřeným radionuklidovým zářičem, kde vlastní zářič je nevyjímatelným způsobem umístěn ve stěnách přístroje a ve stínění, proto nemůže dojít k havarijnímu ozáření osob. Doc. MUDr. Zdenka Gašová,CSc; MUDr. Daniela Pajtašová Analyzátory Luminex 2ks x-Map technologie/ značené mikrokuličky/ sérologické vyšetření anti-HLA protilátek genotypování ery/leuko/trombo Mgr. H.T. Bolcková Analyzátor Fluovista Genotypování ery/leuko/trombo technologie /SSP Taqman/ Mgr. J. Králová 


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete