Menu
Věda a výzkum

Informace k projektovým žádostem

Je Váš projektový záměr financován ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů?

  • NPO (národní plán obnovy)
  • EU fondy: IROP, OP JAK, OP Z+, OP ŽP, OP TAK, aj.
  • Programy přeshraniční, národní a mezinárodní spolupráce (Interreg, aj.)
  • Komunitární programy (EU4Health, Horizont Evropa)
  • Modernizační fond (SFŽP, aj.)

 

MZ ČR ukládá povinnost PŘO informovat o záměru podat projektový záměr financovaný z prostředků EU a finančních mechanismů ve lhůtě min. 30 kalendářních dní před podáním projektové žádosti. Netýká se AZV, GAČR a TAČR. Více info: Příkaz ministra č. 11/2022.

 

Pro administraci tohoto kroku prosím kontaktujte naše oddělení na grantove@uhkt.cz.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete