Menu
ÚHKT

Vědecká rada

Vědecká rada je poradním sborem ředitele ÚHKT, který v rámci své činnosti:

  • posuzuje koncepci vědecké a odborné činnosti ústavu a podílí se na vypracování této koncepce, podílí se na koordinaci přednášek a seminářů pořádaných jednotlivými úseky ÚHKT
  • navrhuje koordinaci vědeckovýzkumné činnosti v zájmu racionalizace práce (zamezení duplicit ve výzkumné činnosti, převádění poznatků výzkumu do praxe, zavádění nejnovějších léčebných metodik)
  • posuzuje návrhy grantových projektů, projednává průběžné a závěrečné zprávy jejich řešení, vyjadřuje se k dosaženým výsledkům grantových projektů
  • posuzuje a eviduje další vědeckovýzkumné projekty, klinické a laboratorní studie
  • posuzuje návrhy na zařazení pracovníků do vědecké přípravy, podílí se na výchově doktorandů a na průběžném hodnocení jejich práce a na posuzování doktorandských disertačních prací

Nejbližší termíny jednání Vědecké rady ÚHKT: