Menu
ÚHKT

Novinky ve vědě

Akutní a intensivní medicina: od buněčné biologie ke klinice a zase zpět, Michal Kolář

15. března 2022

Výroční vědecká konference CZECRIN

Vážené kolegyně a kolegové z řad lékařů, výzkumníků a studentů, milí příznivci CZECRIN,

zveme Vás tímto na výroční konferenci CZECRIN, která proběhne online 8. června. Ačkoliv bychom Vás rádi viděli na živo a popovídali si s Vámi tváří v tvář, pevně věříme, že všechno zlé je k něčemu dobré, a díky online formě konference se nás alespoň sejde více. Konference bude probíhat současně ve dvou rovinách. Pro všechny z Vás, kteří by se rádi zapojili do živé diskuze je zde možnost registrace, na základě které obdržíte pozvánku do Teams a upozornění o začátku konference. Pokud Vám Teams z jakéhokoliv důvodu úplně nesedí a datum už máte dávno poznačeno v diáři, můžete sledovat stream konference v živém čase. Odkaz ke sledování bude zveřejněn na webových stránkách CZECRIN i na Facebookové události. Další informace o programu i průběhu konference budou postupně přibývat!

Zobrazit více: https://czecrin.cz/akce/czecrin-vyrocni-vedecka-konference-2021/

5. května 2021

 

Letošním vítězem soutěže mladých badatelů ÚHKT se stala Mgr. Tereza Hrdinová s článkem publikovaným v International Journal of Oncology.  Skupina pod vedením doc. MUDr. Daniela Vyorala, CSc. se zabývá studiem mechanismů rezistence k tyrosin kinázovým inhibitorům (TKI) u chronické myeloidní leukémie (CML) a úlohou exosomů v tomto procesu. V recentním článku s názvem „Exosomes released by imatinib‑resistant K562 cells contain specific membrane markers, IFITM3, CD146 and CD36 and increase the survival of imatinib‑sensitive cells in the presence of imatinib“ autoři popsali zvýšení životaschopnosti senzitivních buněk v imatinibu po internalizaci exosomů z imatinib rezistentních buněk. Za účelem identifikace markerů asociovaných s rezistencí byla provedena proteomická analýzu exosomů, při které bylo zjištěno, že v exosomech z imatinib rezistentních buněk jsou přítomny 3 membránové proteiny CD146, IFITM3 a CD36 ve výrazně vyšším množství oproti exosomům ze senzitivních buněk. Pomocí průtokové cytometrie byl prokázán potenciál CD146 jako membránového markeru asociovaného s rezistencí na imatinib u K562 buněčné linie. Výsledky naznačují, že exosomy mohou hrát významnou úlohu v rezistenci a jejím přenosu u nádorových buněk a jejich povrchové proteiny lze využít jako potenciální diagnostické markery rezistence na TKI u CML. https://doi.org/10.3892/ijo.2020.5163

5. května 2021

Oddělení molekulární genetiky pod vedením doc. Machové Polákové se podařilo získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024. Ve spolupráci se spoluřešitelským týmem prof. Jana Trky z FN Motol se budou zabývat identifikací rizikových skupin dospívajících a mladých dospělých pacientů s CML a Ph+ALL. Pomocí sekvenování nové generace bude identifikováno spektrum somatických mutací a definována jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky u pacientů, kteří hůře odpovídají na léčbu inhibitory tyrozinových kináz. Řešení tohoto projektu pomůže identifikovat vysoce rizikové pacienty, kteří by mohli profitovat z intenzivnějšího léčebného protokolu.

26. března 2021

Podařilo se nám získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024 s názvem Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémie. Na jeho řešení se budou podílet nejen pracovníci z Oddělení genomiky, ale i kolegové z Laboratoře průtokové cytometrie a samozřejmě lékaři z klinického úseku, bez jejichž pomoci bychom projekt nemohli realizovat. V rámci studie bychom chtěli odhalit molekulárně genetické pozadí těchto dvou fenotypově překrývajících se poruch krvetvorby, a to hypoplastické formy myelodysplastického syndromu (hMDS) a získané aplastické anémie (AA).

23. března 2021