Menu
Věda a výzkum

Oddělení molekulární genetiky

Předním posláním laboratoře Oddělení molekulární genetiky je pravidelné molekulární monitorování minimální reziduální nemoci (MRN) u pacientů s onemocněním chronické myeloidní leukémie (CML) a Ph+ akutní lymfoblastické leukémie (ALL), a detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL1, které způsobují rezistenci k léčbě inhibitory tyrozinových kináz. Mimo tuto specializovanou diagnostiku spolupracujeme na poli mezinárodním v souvislosti se standardizováním monitorování MRN a v rámci klinických studií.

Svou výzkumnou činnost směrujeme ke zlepšování molekulární diagnostiky CML pro klinickou praxi (př. vysoce citlivá detekce MRN a klinicky rezistentních mutací). Máme snahu pochopit a s klinickou relevancí včas odhalit rozvíjející se rezistenci na léčbu (výzkum in vitro a in vivo). V rámci svých projektů studujeme také další molekulární mechanismy onemocnění (př. role microRNA a transkripčních faktorů). Nedílnou součástí týmu jsou lékaři pečující o pacienty s CML a Ph+ ALL v čele s MUDr. Hanou Klamovou, CSc., sestry a datamanažeři klinického oddělení.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete