Menu
Pacienti a návštěvy

Podpůrný tým ÚHKT

Součástí péče v naší nemocnici je nabídka empatického a odborného doprovázení pracovníky Podpůrného týmu, který je přirozenou součástí nemocnice a jehož služby může využít každý.

V podpůrném týmu působí tito kvalifikovaní pracovníci: psycholožky, kaplan, sociální pracovnice, lékaři, sestry.

Co nabízíme

  • pomoc při orientaci v nové životní situaci, pomoc při hledání všeho užitečného, co pomáhá
  • podporu nemocnému v komunikaci s jeho blízkými, podporu blízkým lidem, pomoc v praktických finančních, sociálních a dalších problémech
  • péči o fyzické příznaky, jako jsou bolesti a další, pomoc s koordinací návazné péče doma nebo v jiném zdravotnickém zařízení

 

Psycholožky

nabízí prostor pro rozhovor o nejrůznějších potřebách a potížích, které s sebou nemoc přináší, častými tématy jsou např. pomoc při hledání vhodné strategie zvládání nemoci, léčby a pobytu v nemocnici, pomoc s orientací v krizové situaci, práce s těžkými myšlenkami nebo poradenství v oblasti komunikace s blízkými o nemoci, včetně dětí. Nabízí dlouhodobou podporu během hospitalizace i v ambulantním léčení.

Barbora Váchová, psycholožka

Barbora Váchová, psycholožka

 

Nemocniční duchovní (kaplan)

nabízí citlivou přítomnost v období náhlé zátěže a také dlouhodobou lidskou podporu během léčby a po ní. Může pomoci při hledání způsobů, jak se s náročnou situací vyrovnat a poskytuje podporu v komunikaci s nejbližšími. V případě zájmu poskytuje kaplan také ryze spirituální péči formou rozhovoru o duchovních otázkách, modlitby, nebo poskytnutí vhodného rituálu (např. svátostné služby). Náš kaplan respektuje osobní přesvědčení každého člověka a věnuje se komukoliv bez rozdílu náboženského vyznání.

Matěj Hájek, duchovní

Matěj Hájek, duchovní

 

Sociální pracovnice

zodpoví otázky týkající se sociální podpory, využívání příspěvků, na které máte v období nemoci nárok. Zajišťuje tak nejen základní poradenství a orientaci v sociální oblasti, ale také pomůže zajistit pečovatelské služby nebo Domácí péči. Nabízí konzultace širších praktických souvislostí, které vznikají při pobytu v nemocnici a v období zotavování se po hospitalizaci.

Alice Šimková, soc. pracovnice

Alice Šimková, soc. pracovnice

 

Lékaři

jsou vzděláni krom hematologie ještě v podpůrné péči a mají tedy velmi dobrou znalost léčby možných příznaků, jako je bolest a další, umí přeložit komplikovanou terminologii do běžného jazyka.

Michal Kouba, lékař

Michal Kouba, lékař

 

Jindřich Polívka, lékař

Jindřich Polívka, lékař

 

Sestry

mají dlouholetou zkušenost práce v hematologii, pracují společně s lékaři, koordinují činnost Podpůrného týmu, mohou Vás provázet jak na lůžkových stanicích, tak na ambulanci.

Martina Klejnová, sestra

Martina Klejnová, sestra

 

Monika Hladíková, sestra

Monika Hladíková, sestra

 

Eva Rajchmanová, sestra

Eva Rajchmanová, sestra

 


Podpůrný tým je k dispozici všem pacientům lůžkových oddělení i ambulance ÚHKT a jejich blízkým. Jeho členové pracují týmově, na začátku je možné se obrátit na kohokoli z nás.Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete