Menu
ÚHKT

Podpořte nás

Často pomůžeme těm, kterým jiní nemohou. Už více než 70 let pečujeme o pacienty s vážnými a často velmi vzácnými poruchami krve. Chcete nás na naší cestě podpořit?

Níže si vyberte konkrétní pracoviště, na které přispějete, a uvedený kód použijte jako variabilní symbol. Chcete-li dar ještě blíže specifikovat, uveďte podrobnosti do zprávy pro příjemce.

Číslo našeho účtu u ČNB: 31438021/0710

Pracoviště VS
Klinický úsek 9010
Transplantační jednotka a JIHeP 9011
Lůžkové oddělení 9013
Ambulance a denní stacionář 9014
Transfuzní a aferetické oddělení (odběry, separátory) 9020
Národní registr transfuzní služby 9021
Dárcovství krvetvorných buněk a pupečníkové krve 9996
Přestavba areálu ÚHKT a vybavení 9991
Podpora léčby leukémií 9992
Podpora vědy a výzkumu 9993
Podpora podpůrného týmu 9995
Podpora cest na kongresy 9997
bez určení účelu 9999

Složit peníze můžete také hotově přímo v ÚHKT, kde máme připraveny i darovací smlouvy. Za účelem transparentnosti je pro poskytnutí daru (zaslaného online i složeného v hotovosti) nezbytné uzavřít písemnou darovací smlouvu.

Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte

Bc. Alenu Kubečkovou: alena.kubeckova@uhkt.cz, 221 977 217).

Za Vaši pomoc děkujeme a velmi si jí vážíme.


Co se už podařilo?

Fond Umbilicus umožnil vznik Galerie Na Schodech

Do ÚHKT už lidé nemusí chodit jen kvůli specializované léčbě, ale také za uměním. Již od května 2014 zde funguje stálý výstavní prostor Galerie Na Schodech. Její vznik umožnil Nadační fond Umbilicus, což oceňují především pacienti, kteří mezi obrazy často rehabilitují. "Když stoupám nahoru k pokoji, na chvíli úplně zapomenu, že jsem v nemocnici," popsala jedna z pacientek ve chvíli, kdy čekala na transplantaci kostní dřeně.

Naši sponzoři v minulých letech