Menu
Pro zdravotníky

Zdravotníci

Vše o krvi, v medicíně i ve vědě

zkumavky

ÚHKT se zabývá diagnostikou a léčbou závažných onemocnění krvetvorby, zejména akutních a chronických leukémií, myelodysplastického syndromu, poruchami krevní srážlivosti a krevních destiček a některými typy anémie. Stěžejním zaměřením je provádění transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk.

Silné zázemí rutinních a výzkumných laboratoří umožňuje provádět diagnostiku odpovídající světovému standardu, specializovaná vyšetření slouží i pacientům z jiných hematologických pracovišť. V rámci výzkumu se zabýváme především problematikou hematologických nádorů a vývojem terapeutických protinádorových vakcín, sledováním genové a proteinové exprese u onkohematologických onemocnění, studiem nádorových markerů a studiem hemostázy a trombózy. Více informací najdete v této publikaci.

Jak doporučit pacienta do péče ÚHKT

Do péče ÚHKT můžete doporučit nemocného z kteréhokoli kraje České republiky. V případě cizinců nepojištěných v České republice doporučujeme nejdříve předchozí domluvu.
Obrátit se na nás můžete telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Kontakty najdete zde.
Na ÚHKT se můžete obrátit také v případě potřeby specializovaných vyšetření pro vaše pacienty. Příručky pro jednotlivá vyšetření najdete zde.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete