Menu
Věda a výzkum

Oddělení genomiky

Oddělení genomiky se zabývá studiem patogeneze myeloidních malignit, zejména myelodysplastického syndromu (MDS) a akutní myeloidní leukemie (AML).

Část práce je zaměřena na rutinní sledování prognostických molekulárních biomarkerů s využitím pro monitorování minimální reziduální nemoci (sledována je např. exprese genů WT1, NPM1, BAALC, PRAME, EVI1, ERG, MN1 a mutací v genech NPM1, CEBPA, TP53). Neméně důležitá je výzkumná činnost zaměřená na pochopení vzniku a vývoje těchto onemocnění, nalezení nových senzitivních molekulárních markerů využitelných v klinické diagnostice s cílem zlepšit péči o pacienty a zavedení tzv. personalizované medicíny.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete