Menu
Věda a výzkum

Oddělení imunologie

Činnost oddělení je zaměřena na studium imunologických aspektů nádorových chorob, na problematiku imunity vůči virovým infekcím při imunosupresi spojené s transplantací hematopoetických kmenových buněk a na vývoj imunoterapeutických postupů pro léčbu pacientů s hematologickými malignitami.

Hlavní témata výzkumu:

  • Studium adaptivní imunity po vakcinaci proti SARS-CoV2 u pacientů po transplantaci kostní dřeně s cílem optimalizovat očkovací schéma pro tuto skupinu pacientů.
  • Studium rekonstituce buněčné imunity proti leukemickým antigenům LAA u pacientů po transplantaci kostní dřeně s cílem stanovit parametry odpovědi charakteristické pro pacienty se zvýšeným rizikem relapsu.
  • Vývoj metod pro ex vivo přípravu specifických T buněk použitelných pro adoptivní přenos imunity proti LAA a proti CMV u pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk.

 

Seznam zaměstnanců


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete