Menu
Vzdělávání

Stáže v ÚHKT

Postup pro žadatele o stáž:

 

1. Žadatel si dohodne termín s vedoucím oddělení, na kterém chce stáž vykonávat. V případě stáží na více odděleních (v rámci specializačního vzdělávání pro VŠ lékaře či jiné odborné pracovníky) je termín domlouván s referentkou vzdělávání.)

2. Je-li žadatel samoplátce, je povinen uzavřít si na dobu stáže pojištění odpovědnosti za škody.

3. Žadatel odešle vyplněnou Žádost o poskytnutí odborné stáže na oddělení vzdělávání, a to nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže.

4. Referentka vzdělávání se spojí s přednostou/vedoucím příslušného úseku/oddělení (nebo jeho zástupcem), na kterém bude stáž realizována, a ověří, zda je stáž v požadovaném termínu na daném úseku/oddělení možná.

5. Na základě žádosti o stáž připraví referentka vzdělávání smlouvu a odešle e-mailem žadateli.

6. Žadatel smlouvu zkontroluje, zajistí její podepsání, orazítkování, stáž uhradí a odešle zpět na oddělení vzdělávání. Podepsanou odesílá ÚHKT zpět žadateli.

8. V den zahájení stáže se žadatel dostaví v 8.00 hod. na oddělení vzdělávání (budova B, 3. patro), kde obdrží vstupní informace, bude proškolen o obecné BOZP a PO, obdrží jmenovku, klíče od šatny, formulář rozpisu stáže (= třídní kniha), kde všichni školitelé potvrdí počet hodin svojí výuky.

V případě zájmu o stáž kontaktujte marta.bendova@uhkt.cz.

 


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete