Menu
Věda a výzkum

Oddělení biochemie

Mezi nejvíce ceněné výsledky v poslední době patří zejména:

  • Zjištění, že fibrinogen na pevném povrchu (subendotel, biomateriály, rostoucí trombus) adheruje, v závislosti na své koncentraci v plazmě, preferenčně ve dvou výrazně odlišných uspořádáních. Z navázaných molekul fibrinogenu katalyzuje trombin současně uvolňování fibrinopeptidů (Fp) A i B a tím spouští přeměnu fibrinogenu na fibrinovou síť. Na  fibrin rostoucí na povrchu se vážou trombin i fibrinogen. Zjistili jsme, že z vázaného fibrinogenu jsou preferenčně uvolňovány volným trombinem FpB, vázaný trombin pomalu, ale preferenčně odštěpuje fibrinopeptidy A. Přednostní uvolňování FpB má dva zásadní dopady – po jejich odštěpení se odhalí nejen polymerační místo, ale i další část molekuly fibrinogenu, která má vysokou afinitu pro řadu buněk v krevním řečišti a subendotel, samotný FpB působí jako cytokin.
  • Objevení 37 nových vrozených dysfibrinogenémií. Kromě nejčastějších poruch v N-koncové části alfa a gama řetězců jsme odhalili i dva případy s mutacemi v coiled-coil regionu molekuly, v části, která rozhoduje o viskoelastických vlastnostech trombu.  

Seznam zaměstnanců

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete