Menu
Pacienti a návštěvy

Klinické studie

Někteří nemocní jsou v ÚHKT léčeni v rámci klinických studií. Nezřídka představují použité inovativní léčebné přípravky pro pacienta jedinou léčebnou možnost, kterou lze nemocnému nabídnout. Pro zařazení do klinického hodnocení je nutné, aby byly splněny všechny podmínky pro zařazení, tzv. vstupní kritéria. Nemocní jsou před vstupem do klinického hodnocení podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem. Účast v klinických studiích je dobrovolná a zahájení je vázáno na podpis informovaného souhlasu nemocného. Dozor nad klinickým hodnocením probíhá přísně jak ze strany zadavatele studie, tak dalších kontrolních orgánů (Lokální Etická komise, Multicentrická Etická komise, SÚKL).

V současné době probíhají na klinickém oddělení ÚHKT více než dvě desítky klinických studií. Studie jsou zaměřeny především na onemocnění, jejichž léčba představuje stěžejní léčebné programy ÚHKT:

• Myelodysplastický syndrom
• Chronická myeloidní leukémie
• Akutní myeloidní leukémie
• Akutní lymfoblastická leukémie
• Transplantace krvetvorných buněk
• Idiopatická trombocytopenická purpura

Pro bližší informace prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete