Menu
Věda a výzkum

Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2024

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 16.2.2023 proběhl další z pracovních dní „Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2023“. Tento pracovní den je organizován ve spolupráci oddělení HLA Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku ÚHKT a Sekce imunogenetiky České společnosti alergologie a klinické imunologie. Stejně jako v loňském roce byl místem konání přednáškový sál Lékařského domu ČLS JEP.

S pozdravem Milena Vraná – garant


 

Prezentace:

  • Blackhills Diagnostic Resources (BDR) - Company and HLA kits, Carolina Orrite – stáhnout (pptx)
  • HLA and reproduction, dr. Theodora Keramitsoglou – stáhnout (pdf)
  • Imunohematologické komplikace v graviditě, Mgr. Jana Králová – stáhnout (pdf)
  • Organizace MPZ 2023, ing. Barbora Kinská – stáhnout (pdf)
  • Praktické ukázky neklasické vazby HLA s celikaií, Mgr. Jana Tajtlová – stáhnout (pdf)
  • Testování HLA a KIR ve vztahu k reprodukci - naše zkušenosti, ing. Milena Vraná – stáhnout (pdf)
  • Zhodnocení výsledků MPZ 2022, ing. Milena Vraná – stáhnout (pdf)
  • Diskuse o doporučeních pro testování jednotlivých markerů pro vazbu HLA s chorobami, ing. Milena Vraná – stáhnout (pdf)

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete