Menu
Laboratoře

Vysokoškoláci

Ruth Tachezy - vedoucí laboratoře
Od roku 1989 je zaměstnána na Oddělení experimentální virologie, které bylo součástí Ústavu sér a očkovacích látek a nyní náleží do Ústavu hematologie a krevní transfuze. Od roku 1998 je vedoucí Národní referenční laboratoře pro papillomaviry.
Celé CV a publikace.
Kontakt

Jana Šmahelová - zástupkyně vedoucí laboratoře
Zabývá se diagnostikou HPV v klinických vzorcích a podílí se na přípravě a vyhodnocování vzorků pro externí hodnocení kvality. Spolupracuje také na charakterizaci experimentálních nádorových buněčných linií transformovaných HPV16.
Celé CV a publikace.
Kontakt

Martina Saláková
Zabývá se testováním komerčních kitů a diagnostikou HPV a TTV v různých materiálech.
Celé CV a publikace.
Kontakt

Eva Hamšíková
Zabývá se vztahem mezi lidskými papillomaviry a rozvojem lidských nádorových onemocnění. Od roku 1994 je zástupcem vedoucího Oddělení experimentální virologie, od roku 1999 vedoucím Laboratoře prevence virových nákaz Transfúzního úseku ÚHKT.
Celé CV a publikace.
Kontakt

Jan Dvořák
Zabývá se diagnostikou HPV v klinických vzorcích, podílí se na přípravě a vyhodnocování vzorků pro externí hodnocení kvality a také se zabývá testováním komerčních kitů.
Celé CV.
Kontakt

Viera Ludvíková
V součastnosti připravuje rekombinantní HPV antigeny v bakulovirovém expresním systému, podílí se na studiu využití transgeních rostlin pro produkci proteinů lidského papilomaviru - detekce exprese HPV antigenů v rostlinných buňkách pomocí western-blottingové analýzy a podílí se také na výzkumu imunoterapie chronické myeloidní leukémie.
Celé CV a publikace.
Kontakt


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete