Menu
Laboratoře

Současný tým: Martina Saláková

V roce 1999 ukončila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor virologie, a získala titul Mgr. V roce 1999 absolvovala studijní pobyt ve virologické laboratoři Katolické univerzity Leuven, Belgie.

Po ukončení magisterského studia pokračovala v postgraduálním studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor virologie. V roce 2005 úspěšně obhájila dizertační práci a získala titul Ph.D, obor virologie. O rok později obdržela titul RNDr. V Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, Oddělení experimentální virologie vypracovala diplomovou práci s názvem „Karcinom děložního čípku - HPV jako etiologický faktor a nádorové markery“ a dizertační práci s názvem „Epidemiologie TT viru v České republice“.

Od roku 2002 je zaměstnána v Národní referenční laboratoři pro papillomaviry, Oddělení experimentální virologie jako vědecký pracovník. Zabývá se testováním komerčních kitů a diagnostikou HPV a TTV v různých materiálech.

V roce 2008 složila atestační zkoušku "Vyšetřovací metody v mikrobiologii".


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete