Menu
Laboratoře

Současný tým: Eva Hamšíková

Vystudovala Fakultu přírodních věd University Karlovy, obor organická chemie. Studium ukončila v roce 1973 obhajobou diplomové práce na téma "Syntéza a studium systémů s definovanou geometrií amidické vazby" a rozšířením a obhájením této práce získala v roce 1975 titul RNDr. Diplomovou a rigorózní práci řešila na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV.

Od roku 1974 pracovala v Ústavu sér a očkovacích látek, nejprve v Laboratoři hlavního technologa a od roku 1981 na Oddělení experimentální virologie, které se v roce 1991 delimitací stalo součástí Ústavu hematologie a krevní transfuze. Na tomto oddělení se nejprve věnovala izolaci a studiu restrikčních endonukleáz, poté se podílela na studiu a přípravě vakcinálních kmenů chřipkových virů, studiu imunologických vlastností rekombinantních virů vakcínie a od roku 1988 se zabývá vztahem mezi lidskými papillomaviry a rozvojem lidských nádorových onemocnění.

Absolvovala několik zahraničních stáží jednak v Deutsches Krebsforschungszentrum, Angewandte Tumorvirologie v Heidelbergu a na College of Public Health University of Iowa. Od roku 1994 je zástupcem vedoucího Oddělení experimentální virologie, od roku 1999 vedoucím Laboratoře prevence virových nákaz Transfúzního úseku ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete