Menu
Laboratoře

Laboratoř HLA serologie

Laboratoř HLA serologie se zabývá:

 • serotypizací antigenů HLA (Human Leukocyte Antigens = hlavní histokompatibilitní systém člověka)
 • screeningem a identifikací HLA protilátek
 • prováděním lymfocytotoxického crossmatch testu (lymfocytová křížová zkouška)

Základní serologickou metodou používanou pro všechna uvedená vyšetření je standardní mikrolymfocytotoxický test.

Serotypizace HLA antigenů I. třídy se provádí zejména:

 • u specializovaných dárců krve a krevních složek, zvláště trombocytů určených pro refrakterní nemocné
 • u pacientů refrakterních na podání trombocytových přípravků
 • v rámci diferenciální diagnostiky některých chorob z oboru revmatologie, imunologie, oftalmologie a dalších; určují se i jednotlivé HLA antigeny (především HLA-B27)

Screening a identifikace HLA protilátek se provádí:

 • v rámci komplexní prevence HLA alosenzibilizace u polytransfundovaných nemocných, zejména u potencionálních adeptů na transplantaci hematopoetických kmenových buněk
 • při výběru HLA vhodného dárce krve u nemocných, kteří jsou již refrakterní na podání trombocytových přípravků
 • v profylaxi závažné potransfuzní komplikace TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) u dárců krve, kteří měli v anamnéze imunizační podnět (transfuze, těhotenství)

Lymfocytotoxický crossmatch se uplatňuje:

 • při výběru dárců trombocytů pro refrakterní nebo potencionálně refrakterní nemocné
 • před transplantací hematopoetických kmenových buněk od HLA haploidentických dárců

Pracovníci laboratoře se podílejí na výukové činnosti v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů i VŠ nelékařů.

Laboratoř HLA serologie je akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete