Menu
Laboratoře

Detekce HLA alel asociovaných s chorobami

HLA oddělení ÚHKT organizuje kontrolu kvality „Detekce HLA alel asociovaných s chorobami“ od roku 2010.


Tato kontrola kvality je zařazena mezi mezinárodní programy zkoušení způsobilosti Evropské federace pro imunogenetiku.

V rámci MPZ jsou nabízeny tyto varianty:

  1. B*27 (vazba s Morbus Bechtěrev a dalšími revmatoidními autoimunitními chorobami)
  2. Alely DQ lokusů vázaných s celiakií (DQA1*02, *03, *051, DQB1*02, *03:02)
  3. DQB1*06:02 (vazba s narkolepsií)

Výsledky zaslané z laboratoří jsou v rámci hodnocení porovnány s kompletní genotypizací vzorků provedenou organizátorem s využitím standardizovaných metod akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, a.s. a Evropskou federací pro imunogenetiku. Jako vyhovující jsou hodnoceny výsledky, které jsou ve shodě s organizátorem v ≥ 90 %  v kategorii genotypu příslušných HLA alel a ≥ 90 %  v interpretaci výsledků vzhledem k chorobě. Všechny výsledky a jejich hodnocení jsou sumarizovány závěrečné zprávě. Každá laboratoř obdrží certifikát o účasti.

Garant: Ing. Milena Vraná
(NRL pro DNA diagnostiku ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, milena.vrana@uhkt.cz)

Organizace:

Na základě podané přihlášky zasíláme všem účastníkům anonymizované vzorky DNA pro požadované varianty  MPZ v uzavřených testovacích zkumavkách s označením čísla DNA. Každá zkumavka obsahuje cca 50 μl DNA o známé koncentraci. Současně se vzorky zasíláme fakturu pro úhradu a elektronicky formulář pro záznam výsledků v laboratoři.

Mimořádné kolo: V případě potřeby laboratoře je možné vyžádat si zaslání vzorků mimo termíny řádných kol kontrol kvality. Mimořádné kolo je nutné telefonicky domluvit s Ing. Milenou Vranou. Na základě závazné přihlášky pro mimořádné kolo jsou obratem odeslány vzorky. Cena mimořádného kola je navýšena o 500,- Kč oproti řádnému kolu. V případě zájmu kontaktujte Barboru Kinskou na barbora.kinska@uhkt.cz.Informace k aktuálně probíhajícím MPZ:

Závazné přihláškyZávazné přihlášky pro I. kolo kontrol kvality v roce 2020 bude možné
zasílat do 31.3.2020. Vzorky pro I. kolo budou zaslány během dubna 2020, výsledky poslat zpět na organizátory do konce května. Certifikáty pro úspěšné účastníky budou vydány do konce června 2020.

 

 


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete