Menu
Laboratoře

Vyšetření genotypu HLA (human leukocyte antigens) pro vazbu HLA s chorobami

Akreditovaná metoda
● NRL_05_SOP_14_01/postup A Vyšetření genotypu hlavního histokompatibilitního systému člověka – HLA a souvisejících genů metodou PCR-SSP ● NRL_05_SOP_14_01/postup B Vyšetření genotypu hlavního histokompatibilitního systému člověka – HLA metodou přímého sekvenování
Synonymum
MHC
Odběr
2 ml krve v EDTA, případně ACD. Detaily a postup pro odběr dalšího materiálu uveden v Laboratorní příručce.
Manipulace s materiálem (transport)
Krev v EDTA je možno skladovat při 2-8°C až 10 dní. Detaily pro manipulaci a transport uvedeny v Laboratorní příručce.
Faktory ovlivňující vyšetření
Příjem vzorků na genotypizaci není nutno objednávat. Vyšetření nelze provést u pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk a po transfuzi dárcovských lymfocytů
Info o laboratoři
Informace pro zadavatele
Veškerá vyšetření lze provést pouze na základě informovaného souhlasu pacienta
Datum poslední aktualizace
17.10.2021

Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete