Menu
Věda a výzkum

I. 2023

1. Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na 2024-2030 (MZ ČR)

Dne 22. března 2023 schválilo MZ ČR Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2024-2030. Doba financování projektu bude min. na 3 roky, max. na 7 let. V rámci programu jsou naplánovány 4 veřejné soutěže - první bude vyhlášena již v r. 2023 s dobou realizace od 2024 a následně každoroční vyhlášení v letech 2024-2026 (doba realizace musí být ukončena nejpozději k 31.12. 2030).

 

2. Cena Františka Běhounka (MŠMT)

MŠMT vyhlásilo 12. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy. Cenu uděluje ministr MŠMT v podobě diplomu, s finanční odměnou.

 • výše finanční odměny: 250.000 Kč
 • cenu lze udělit vědci/kyni splňující tyto podmínky:
 • působení v základním či aplikovaném výzkumu, vývoji nebo v akademické sféře
 • vystudováno na české VŠ nebo působení ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR
 • v posledních 5 letech aktivní a úspěšná účast v projektu či projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru (ERA) v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 • kandidáta/kandidátku může navrhnout VŠ či výzkumná instituce nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v ČR či v zemi EU.

 

3. Stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA - přihlášky pro rok 2024/25 otevřeny

Stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži ve všech oborech - humanitních, přírodovědných i technických - s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny. Uchazeč si může v jednom akademickém roce podat přihlášku pouze do jednoho z našich programů. Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče a jeho projektu. Základní předpoklady pro podání žádosti: české občanství, dokončené minimálně bakalářské vzdělání a velmi dobrá znalost angličtiny. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

 • Stipendium pro postgraduální studium (termín přihlášek: 1. září, pro studium začínající o rok později; nově je také uzávěrka 1. února, jen pro kategorii Visiting student researcher)
 • Stipendium pro vědce a přednášející (termín přihlášek: 1. listopadu (do půlnoci) pro následující akademický rok)
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy, vědce a VŠ pedagogy (termín přihlášek: 1. listopadu pro následující akademický rok)
 • Stipendium pro komunikaci ve vědě (termín přihlášek: 1. února 2024 pro následující akademický rok)
 • Přehled stipendií, termíny a podmínky na: Otevíráme stipendia na rok 2024/2025 - Fulbright; Základní informace - Fulbright
 • Webináře: Webináře ke stipendiím na rok 2024/25 - Fulbright

 

4. GA ČR - nově: vědecká spolupráce mezi ČR a Chorvatskem

Grantová agentura České republiky (GA ČR) dohodla spolupráci s chorvatskou agenturou Croatia Science Foundation (HRZZ). Badatelé z obou zemí budou moci podávat návrhy společných vědeckých projektů. Chorvatská agentura HRZZ byla založena v roce 2001 chorvatským parlamentem. V roce 2021 financovala 780 vědeckých projektů za v přepočtu více než 700 milionů korun. Vědecké projekty HRZZ financuje v sedmi grantových programech. Vědecké projekty bude hodnotit vždy jen jedna agentura a druhá výsledky jejího hodnocení převezme (tzv. princip Lead Agency). V příštích letech GA ČR rozšíří spolupráci s institucemi z Belgie, Norska a Švédska a případně dalších států.

Více info: Vědecká spolupráce mezi Českou republikou a Chorvatskem - Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

 

5. Spolupráce AZV a CZECRIN

Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR a výzkumná infrastruktura CZECRIN (Czech Clinical Research Infrastructure Network) uzavřely 3. dubna 2023 memorandum o spolupráci. CZECRIN je český uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu ECRIN-ERIC a její hostitelskou institucí je LF Masarykovy univerzity. CZECRIN poskytuje podporu pro realizaci nekomerčních klinických studií a přispívá k zapojení akademických institucí do mezinárodních projektů klinického výzkumu. Obě instituce mj. deklarovaly svůj zájem podílet se na rozvoji nekomerčních klinických studií ve všech fázích, aby byla ČR schopna svým aplikovaným výzkumem optimalizovat klinickou praxi s přímým dopadem na zlepšení péče o pacienty. Jedním z cílů je také umožnit spolupráci v oblasti vzdělávání lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků a postgraduálních studentů, a to v tématech týkajících se především metodologie klinických studií s přesahem do farmaceutické medicíny.

Více info: AZV ČR – Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (azvcr.cz)

 

6. Horizon Europe Brokerage Event - online partnerská burza pro výzvy 2024 v Klastru 1 - Zdraví

Evropská komise, ve spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) a národními kontakty (NCP) pořádají on-line partnerskou burzu k tématům klastru 1 - Zdraví na rok 2024, programu Horizont Evropa. Bilaterální setkání mají za cíl hledání partnerů pro přípravu projektových návrhů. Tato akce navazuje na Infoden (1. června) k nadcházejícím výzvám tohoto klastru.

Kdy: 2. června 2023

Akce je organizována ve 2 hlavních schůzích: Pitching session (9.30-11.30) a Bilateral meetings (12.30-18.30)

Akce je zdarma, nutná registrace - do 29. května 2023.

Více info: CLUSTER Health - Horizon Europe Brokerage Event 2024 - Home (b2match.io)

 

7. ESH (European School of Hematology) - upcoming conferences:

 • 3rd Translational Research Conference: Acute Lymphoblastic Leukaemia – Berlin, Germany, 19-21 May 2023
 • 2nd How I manage: CAR-T Therapies and Bispecific Antibodies for my patients - Berlin, Germany, 29 September - 1 October 2023
 • 25th Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy - Mandelieu-La Napoule, France, 6 - 8 October 2023
 • 7th Translational Research Conference: Lymphoid Malignancies – Estoril, Portugal, 20 -22 October 2023
 • 6th International Conference: Acute Myeloid Leukemia „Molecular and Translational“: Advances in Biology and Treatment - Estoril, Portugal, 29 - 31 October 2023

Programme and info: Conferences | ESH - European School of Haematology

 

8. EHA (European Hematology Association) Research mobility grants

 • opened throughout the year
 • supports mobility - a visit to a research group in another institute, promotes collaboration between institutes with complementary expertise
 • supports young scientists, PhD graduates within 1 year of PhD graduation, PhD students, MD’s with a keen interest in pursuing a career in research, within 1 year of PhD graduation or hematology accreditation of any nationality
 • home and host institutes must be academic research centres (in different countries, one in Europe)
 • applicant to be a member/guest of EHA (registration may take up to 2 business days to be processed!)
 • covered travel and accommodation costs up to 10.000 EUR (3 months), not covered - overheads, salary of grantee
 • length of mobility - 3 months (can be up to 6 months - same budget)
 • application to be submitted min. 3 months before intended date of travel, letters of support from home and host mentors and institutions
 • Info: EHA Research Mobility Grants (ehaweb.org)

 

9. EU country cancer profiles (OECD iLibrary)

OECD knihovna publikovala data jednotlivých zemí EU a jejich disparity v oblasti rakoviny. Evropský registr nerovností rakoviny, jakožto iniciativa Evropského plánu boje proti rakovině, poskytuje údaje o prevenci a péči pro identifikaci možných trendů, rozdílů a disparit mezi členskými státy a regiony. Profil každé země zohledňuje silné stránky, výzvy a konkrétní oblasti činnosti v prevenci a péči o rakovinu v dané zemi.

Více info: EU Country Cancer Profiles | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org); EU Country Cancer Profile: Czech Republic 2023 | EU Country Cancer Profiles | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

 

Připomínka:

EHA 2023 Congress (hybrid)

 


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete