Menu
Věda a výzkum

Využití centrozomálních proteinů pro prognostiku a vakcinoterapii chronické myeloidní leukemie

Registrační číslo
IGA MZd NT 13862-4
Trvání od
2012
Trvání do
2015
Řešitel
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.
Spoluřešitelé
 
Anotace
Hledání prognostických ukazatelů u chronické myeloidní leukemie (CML) a vývoj DNA vakcín proti tomuto onemocnění založených na zvýšené produkci centrozomálních proteinů. Stanovení hladiny mRNA genů HMMR/RHAMM, AURKA a ESPL1 v krevních buňkách a protilátek proti příslušným proteinům v sérech pacientů s CML při diagnóze onemocnění a během následného monitoringu. Možnost využití získaných poznatků k optimalizaci léčby, která by mohla zahrnovat terapeutickou imunizaci. Vývoj DNA vakcín proti HMMR a AURKA, které by měly být účinné i proti kmenovým buňkám CML rezistentním k léčbě imatinibem. Zvýšení imunogennosti vakcín přidáním buněčných lokalizačních signálů a sekvencí z genu tetanového toxinu kódujících pomocné epitopy. Analýza vlivu xenogenních genů na imunogennost vakcín. Snížení potenciální onkogennosti HMMR a AURKA mutagenezí funkčních domén a odstraněním jejich iniciačních kodonů u fúzních genů. Stanovení imunitních reakcí vyvolaných vyvinutými protinádorovými DNA vakcínami na myších modelech.

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete