Menu
Věda a výzkum

Úloha exprese miRNA u nádorů hlavy a krku asociovaných a neasociovaných HPV

Registrační číslo
GA ČR P304/12/2244
Trvání od
2012
Trvání do
2015
Řešitel
tachezy
Spoluřešitelé
 
Anotace
MikroRNA (miRNA) se podílí na regulaci genové exprese. Geny pro miRNA se často nachází v oblastech genomu asociovaných se vznikem malignit či v místech častých zlomů, což naznačuje, že hrají důležitou roli při vzniku nádorových onemocnění. Studie ukázaly, že úroveň exprese některých miRNA se liší v nádorové a zdravé tkáni. Mimo to výsledky naznačují, že expresní profil miRNA je specifický rpo různé nádory. Studie zaměřené na miRNA u nádorů hlavy krku (HNC) potvrdily rozdílnou úroveň exprese miRNA v nádorové a nenádorové tkáni, jejich výsledky však nejsou jednoznačné. Jedním z hlavních důvodů je heterogenita studovaných souborů z hlediska anatomické lokalizace nádorů a etiologie jejich vzniku. Studium exprese miRNA v párovaném souboru na HPV závislých a nezávislých HNC umožní studovat rozdíly v expresi miRNA u nádorů různé etiologie. Srovnání miRNA expresních profilů z nádorové tkáně a z modelu izogeních klonů primárních lidských keratinocytů s neintegrovanou a integrovanou formou HPV může dále přinést výsledky objasňující pochody vedoucí ke vzniku nádorů různé etiologie.

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete