Menu
Věda a výzkum

Optimalizace diagnosticko-terapeutického managementu kondylomat, prekanceróz a karcinomů vulvy

Registrační číslo
IGA MZd NT 13167-4
Trvání od
2012
Trvání do
2015
Řešitel
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D., 2. LF UK Praha
Spoluřešitelé
tachezy
Anotace
Současné znalosti o patogenezi kondylomat, prekanceróz a karcinomů vulvy vedly k změně klasifikace prekanceróz. Projekt si klade za cíle vytvořit diagnosticko – terapeutické algoritmy pro jednotlivé jednotky, rozšířit znalosti o prediktivních faktorech. Projekt plánuje korelovat  HPV profily lézí s histologickou charakteristikou, s důrazem na rozlišení morfologických znaků HPV pozitivních a HPV negativních. HPV profily budou  korelovány s expresí imunohistochemických markerů, především pl6INK4a  (p16). Dále bude vyhodnocen diagnostický přínos protilátek proti minichromosome maintenance protein 2 (MCM2), DNA topoisomeráze II alfa (TOP IIA), cyclinu E a ProExC (směs protilátek proti MCM2 a TOP IIA). Cílem je dosáhnout zvýšení specificity a senzitivity histopatologického vyšetření a tím nově optimalizovat diagnosticko–terapeutické algoritmy.

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete