Menu
Laboratoře

TEST KITU PRO DETEKCI HPV – HPV-screening: Detection and Differentiation of Human Papilloma Virus (HPV) FIRMY GenID® GmbH, Germany

Princip metody:

Test je určen pro detekci HPV DNA ve vzorcích cervikálních stěrů. Test podle výrobce je schopen rozlišit málo (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44) a velmi rizikové typy HPV (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82). HPV-screening je test založený na amplifikaci fragmentu z vysoce konzervované oblasti L1 genu HPV za použití primerů značených biotinem. Produkt této reakce je následně použit k obrácené hybridizaci, při které je próba specifická pro všechny výše uvedené typy HPV a dále pro skupinu HR a LR HPV pevně ukotvená na membránové stripy. Kontrolním genem amplifikace je gen pro GAPDH. PCR produkt navázaný na specifickou próbu je detekován přes biotin protilátkou. Výsledek se odečítá na základě barevné reakce.

Obr.: Možnosti výsledků a jejich interpretace

Hodnocení NRL:

Tento test byl po třech letech na žádost nového distributora přezkoušen, neboť první testování nedopadlo dobře. Druhá verze testu byla vylepšena. Výrobce změnil návod, polymerázu, patrně i vaničku pro hybridizaci, zvýšil množství reagencií a klade důraz na podmínky hybridizace a promývání, které jsou důležité pro zachování specifity testu. K testu jsou velmi dobré protokoly v českém jazyce, přehledné a srozumitelné. Práci usnadňuje doporučení na odstranění promývacího roztoku a také následných roztoků vyklepnutím vaničky hranou na papírový ubrousek. Po deseti minutách inkubace se substrátem byly správně vyhodnoceny všechny testované klony. Doporučujeme v případě používání vyzkoušet dobu nutnou k inkubaci se substrátem individuálně pro každou laboratoř. Test vykazuje citlivost 1000 kopií HPV DNA, která je uváděna výrobcem. Klinický vzorek pozitivní na HPV 53 pomocí PCR a sekvenace a kitu InnoLipa byl tímto testem vyhodnocen jako negativní. Důvodem může být nižší citlivost testu pro typ HPV53. Primery v tomto testu budou patrně amplifikovat i některé další typy HPV (zde HPV 55).

V omezeném testování, které jsme mohli provést test obstál dobře. Pro doporučení používání v rutinní praxi bychom však museli provést více srovnávacích pokusů. Vzhledem k tomu, že jsme nenašli ani v literatuře studie porovnávající tento kit s jinými kity, které prošly rozsáhlými studiemi a mají FDA/CE certifikát, musíme s doporučením setu pro rutinní použití na našem trhu počkat až na výsledky srovnávacích studií.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kontrola konjugátu + + + + + + + + + + + +
Kontrola PCR amplifikace - + + - - + - - - - - -
HPV-POLY - - - + - + - - + + + +
HR HPV - - - + - + - - + + - -
LR HPV - - - + - - - - - - + +

Legenda:

 1. H2O do PCR reakce
 2. placentální DNA
 3. klinický vzorek
 4. HPV 11 a HPV 16
 5. SiHa
  (100 kopií HPV 16 do reakce)
 6. SiHa
  (1000 kopií HPV 16 do reakce)
 1. H2O do PCR reakce
 2. HPV 55
 3. HPV 39
 4. HPV 33
 5. HPV 11
 6. HPV 6

Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete