Menu
Laboratoře

Odběrová laboratoř

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Odběrová laboratoř Transfuziologického úseku zajišťuje odběry krve a vyšetření základního krevního obrazu na analyzátoru SYSMEX XN10 pro dárce z Aferetického a Transfuzního oddělení. V případě potřeby je možnost vyšetřit i 5 populační diferenciální počet leukocytů. V laboratoři se stanovuje i sedimentace erytrocytů.

Odběrová laboratoř dále provádí kontrolu kvality již vyrobených transfuzních přípravků. Pro tuto analýzu transfuzních přípravků je analyzátor vybaven speciálním režimem nazývaným Blood Bank mode. Tento mód analyzuje elementy v transfuzních přípravcích, a počítá reziduální buňky v jednotlivých transfuzních přípravcích. Jsme prvním pracovištěm v ČR, které využívá tento postup ke zjištění kvality transfuzních přípravků. Při kontrole parametrů čerstvě vyrobených a skladovaných transfuzních přípravků se řídíme dle doporučení Rady Evropy „Pokyny pro přípravu, použití a zabezpečení jakosti krevních složek” (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components) a podle požadavků SÚKL.

Pro potřeby Aferetického oddělení odběrová laboratoř měří také buněčné přípravky (kmenové buňky, fotoforézy aj.).

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.

Nabízené služby:


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete