Menu
Věda a výzkum

Laboratoř molekulární epidemiologie virů

Laboratoř se zabývá zkoumáním vztahu virových infekcí k onemocněním člověka, především ke vzniku nádorů. Výzkum je zaměřen jednak na studium lidských papillomavirů (HPV) a nádorových onemocnění ženského a mužského anogenitálního traktu (karcinom anální a perianální oblasti, vulvární a vaginální karcinomy) a část karcinomů hlavy a krku, jednak na sledování markerů infekce stále se rozšiřujícího spektra lidských polyomavirů (HPyV) u různých diagnóz. Studie jsou založeny na přímé detekci virového agens pomocí metod molekulární biologie a stanovení přítomnosti virově-specifické protilátkové odpovědi.

Pro provádění sérologických testů připravujeme antigeny odvozené od různých typů HPV a HPyV pomocí rekombinantních technologií. Pro detekci přítomnosti virově-specifických protilátek, vznikajících po přirozené infekci, používáme tzv. viru-podobné částice (virus-like particles, VLP), nesoucí na svém povrchu cílové sekvence pro neutralizační protilátky. VLP vznikají infekcí hmyzích buněk rekombinantními baculoviry, nesoucími geny/y pro kapsidové proteiny příslušných virů. Kromě toho připravujeme v bakteriálním expresním systému rekombinantní antigeny onkoproteinů HPV16 E6 a E7 s glutathion-S-transferázou. Protilátky proti těmto proteinům se tvoří u osob se závažnými lézemi spojenými s infekcí HPV16 poté, kdy se virová DNA integruje do genomu infikované buňky. U pacientů po odstranění lézí se hladiny těchto protilátek klesají a změny v jejich hladinách mohou mít vztah ke klinickému stavu pacientů.

Ve spolupráci s Hlasovým centrem Praha provádí laboratoř klinickou studii fáze IIIb efektu vakcinace kvadrivalentní HPV vakcínou u pacientů s  rekurentní benigní laryngeální papillomatózou (RLP), která je vyvolána nízkorizikovými typy HPV 6/11. Onemocnění se vyznačuje značnou morbiditou a potenciální možností maligní konverze. U pacientů před aplikací vakcíny testujeme přítomnost a typovou specificitu viru v lézi a přítomnost HPV-specifických protilátek a po očkování sledujeme kromě klinického stavu změny v hladinách protilátek proti vakcinačním typům HPV. Studie bude trvat 5 let.

Součástí laboratoře je NRL pro papillomaviry a polyomaviry.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete