Menu
ÚHKT

Výběrové řízení na pozici náměstka pro Vzdělávání

Ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

NÁMĚSTEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Požadavky: 

VŠ magisterské vzdělání 

Znalost zdravotnického prostředí výhodou

Zdravotní způsobilost a bezúhonnost 

Osvědčení ve smyslu § 4 č odst. 1 a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob s ročníkem narození 1971 a méně) 

Organizační schopnosti a zkušenosti s vedením kolektivu 

Morální bezúhonnost a povahové vlastnosti umožňující práci v týmu 

 

Nabízíme: 
- Příležitost pro samostatnou tvůrčí práci
- Možnost vzdělávání a osobního rozvoje 
- Odpovídající finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity 
 
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 
- Strukturovaný profesní životopis
- Kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání

- Souhlas se zpracováním a nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení 
- Stručnou koncepci úseku (prezentace max. 5 min)
- Výpis z trestního rejstříku (ne starší 90 dnů) 

 

Termín nástupu: 1. 9. 2023 

Přihlášky prosím zasílejte na adresu: 
Ing. Václava Hlaváčková, MBA – vedoucí mzdového a personálního oddělení ÚHKT

e-mail:vaclava.hlavackova@uhkt.cz

 

Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2023

 

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je organizace ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2, IČO 00023736 zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru zaměstnance v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoliv odvolat. Současně tím potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.