Menu
ÚHKT

Seznam členů

Předsedkyně:

Místopředsedsedkyně:

Členové:

Adresa: Etická komise ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

Kontakt: eticka@uhkt.cz, tel.: +420 221 977 282 (315)