Menu
Věda a výzkum

Laboratoř imunoterapie a genové terapie nádorů

Výzkumná práce této skupiny se zaměřuje na  vývoj aktivních i pasivních imunoterapeutických postupů, které by se uplatnily při léčbě vybraných leukemických pacientů.

Nedávno skupina ukončila studii pacientů s CML, u nichž se sledoval imunologický profil v době diagnózy a v průběhu léčby inhibitory kinázy ABL. U pacientů při diagnóze byly prokázány zvýšené hladiny IDO, arginázy I, rozpustného CD25 a silná populace MDSC, což jsou všechno faktory, které se podílejí na potlačování protinádorové odpovědi imunitního systému. Pacientům při diagnóze byly též naměřeny několikanásobně zvýšené hladiny dvaceti cytokinů, které při dosažení remise výrazně poklesly. Tuto výsledky naznačují, že vysoké hladiny cytokinů IL-8, IL-5 a  MCP-1  v době diagnózy by mohly sloužit jako pozitivní prognostický marker.

Jedním z cílů laboratoře je příprava vakcín z  ozářených nádorových buněk, geneticky modifikovaných tak, aby uvolňovaly imunostimulační faktory, jež by mohly vyléčit zbytkovou nemoc u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML). Účinnost vakcín by se měla ještě více zvýšit pomocí inaktivace mechanismů, kterými se nádorové buňky brání imunitnímu systému. Buněčné vakcíny se prozatím testují na myším experimentálním modelu a zároveň se ověřují in vitro na buňkách pacientů i zdravých dárců. Vakcíny budou určené pacientům s chronickou/akutní myeloidní leukémií jako doplněk standardní léčby.

Skupina se spolupodílí na projektech navrhovaných imunoterapeutickou skupinou ÚHKT. V současnosti se zde optimalizuje protokol pro izolaci a expanzi buněk NK, určený pro přípravu buněk NK z haploidentických dárců za účelem jejich infúze vybraným pacientům s akutní myeloidní leukémií. Úkolem laboratoře bude monitorovat efektivitu imunoterapie pacientů za pomoci funkčních testů buněk imunitního systému a sledováním vybraných imunologických markerů.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete