Menu
ÚHKT

Kultivační vyšetření krvetvorných buněk

Od 1.1.2020 se vyskytnou novinky týkající se kultivačního vyšetření krvetvorných buněk

Kultivační vyšetření krvetvorných buněk, která byla prováděna v laboratoři buněčné fyziologie, tj.:

·        Vyšetření růstu progenitorů pro neutrofilní granulocyty a makrofágy (CFU-GM):

·        Vyšetření citlivosti erytroidních progenitorů (BFU-E) k erytropoetinu (Epo-cit)

·        Vyšetření růstu progenitorů BFU-E + CFU-GM na methylcelulozovém mediu

budou od   1. ledna 2020 ZRUŠENA.

Jedná se o vyšetření, která v současné době již nemají diagnostickou hodnotu a lze je nahradit jinými, přesnějšími diagnostickými metodami (většinou molekulárně genetickými).

Zachováno bude pouze vyšetření štěpů hematopoetických buněk před autologní a alogenní transplantací.

V případě potřeby dalších informací ohledně prováděných vyšetření prosím kontaktujte MUDr. Roberta Pytlíka na motolské lince 22443 6065 nebo na služebním telefonu 775 630 341.