Menu
Pro zdravotníky

Transfuziologický úsek

Na pracovištích transfuziologického úseku se provádí odběry krve a jejich složek. Připravují se zde transfuzní přípravky a plazma, která se používá k transfuzní terapii i pro farmaceutické zpracování. Transfuzní přípravky se ozařují ionizujícím zářením (prevence potransfuzní GVHD). Dále se zde připravují a zpracovávají štěpy kmenových krvetvorných buněk pro autologní a alogenní transplantace. U nemocných se provádějí aferetické terapeutické výkony jako je výměnná plazmaferéza, výměnná erytrocytaferéza, deplece leukocytů, erytrocytů a trombocytů, extrakorporální fotochemoterapie a imunoadsorpce IgG.

Na Transfuziologickém oddělení působí Národní referenční laboratoř pro imunohematologii a Banka pupečníkové krve České republiky (BPK ČR).

Transfuziologický úsek má čtyři spolupracující oddělení:

Transfuziologický úsek je správcem Národních registrů transfuzní služby:

 • Registr osob vyřazených z dárcovství
 • Registr dárců vzácných krevních skupin
 • vede Registr HLA a HPA otypovaných dárců

Spolupracující organizace: 

 • mezinárodní skupina SCARF pro výměnu vzácných erytrocytů
 • WAA (World Apheresis Association) – mezinárodní registr pro terapeutické hemaferézy
 • International Blood Group Reference Laboratory v Bristolu
 • mezinárodní konsorcium BloodGen
 • Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM
 • I. a II. interní klinika a Neurologická klinika VFN
 • 1. a 2. LF UK v Praze
 • transfuzní oddělení v ČR a na Slovensku

Pracovníci Transfuziologického úseku se podílejí na pregraduální a postgraduální výuce transfuzního lékařství. Výuka se týká také dárcovských a terapeutických postupů prováděných technikou hemaferézy a přípravy kmenových krvetvorných buněk pro transplantaci a buněčnou terapii.

Pregraduální činnost je zaměřena na výuku studentů IV. Až VI. Ročníku 1. LF UK v Praze. Výuka probíhá v rámci ÚKEH 1. LF UK, ÚHKT a IPVZ. Pravidelně jsou na Transfuziologickém úseku pořádány Semináře.

Transfuziologický úsek je pravidelně kontrolován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Laboratoře Transfuziologického úseku absolvovaly akreditaci ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete