Menu
Pro zdravotníky

Oddělení imunohematologie

Oddělení imunohematologie zajišťuje základní imunohematologické vyšetření dárců krve i běžné předtransfuzní vyšetření pro pacienty klinického úseku ÚHKT a některá vyšetření i pro pacienty dětské hematologie ve FN Motol.

V roce 2010 oddělení imunohematologie úspěšně prošlo akreditačním auditem ČIA a získalo akreditaci, která byla v roce 2012 doplněna o další metody.

Oddělení je rozděleno do dvou částí:

U pacientů s vytvořenými protilátkami je zjišťována jejich specifita, provádí se typizace erytrocytů, eventuálně lymfocytů či trombocytů při zajišťování optimálního krevního přípravku pro tyto sensibilizované jedince. Je sledován chimerismus erytrocytů po transplantaci kostní dřeně, zejména s ohledem na včasné zachycení změny krevní skupiny příjemce na krevní skupinu dárce pro zajištění správného krevního přípravku pro tyto pacienty.

Součástí Oddělení imunohematologie je také laboratoř HLA serologie.

NRL pro imunohematologii provádí nejnáročnější imunohematologická vyšetření při řešení složitých případů protilátek a antigenů, zasílaných do laboratoře z celé ČR i SR.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete