Menu
Vzdělávání

Postgraduální profesní vzdělávání

ÚHKT má v profesním postgraduálním vzdělávání vedoucí postavení, protože zde sídlí Subkatedra hematologie a transfuzního lékařství IPVZ.

Subkatedra organizuje postgraduální vzdělávání v nástavbovém oboru hematologie a transfuzní služba a v oboru vyšetřovací metody v klinické hematologii určeném pro jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví. Subkatedra se podílí na vzdělávání v hematologii a transfuzním lékařství v dalších lékařských i nelékařských oborech (zejména vnitřní lékařství, chirurgie, klinická biochemie, molekulární genetika a jiné). Na přednáškové činnosti v rámci IPZV se podílí mnoho pracovníků ze všech úseků ÚHKT.

Vedoucím subkatedry je doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Dalším pracovníkem katedry je MUDr. Hana Klamová, CSc.
Pracovníci se zúčastňují i výukových aktivit Katedry klinické onkologie IPVZ, jejíž vedoucím je prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Součástí výuky je také prezentace problematiky jednotlivých laboratoří ústavu. Na školících akcích subkatedry se podílejí i další pracovníci prakticky ze všech úseků ÚHKT v rámci předatestačních kurzů a seminářů.

Pro IPVZ, Katedru gynekologie a porodnictví, Katedru dermatovenerologie a Katedru mikrobiologie se podílí na pravidelné výuce NRL pro papillomavir a polyomaviry, která připravuje stáže a v rámci kurzů přednáší RNDr. Ruth Tachezy, PhD. a RNDr. Eva Hamšíková.


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete