Menu
Laboratoře

EHK - externí hodnocení kvality

Externí hodnocení kvality práce laboratoří při vyšetřování přítomnosti nízko- (LR) a vysoko-rizikových (HR) typů lidských papillomavirů.

Externí hodnocení kvality práce laboratoří (EHK) se zaměřením na vyšetřování LR a HR typů papillomavirů je realizováno rozesíláním tzv. kruhových vzorků. Od roku 1999 distribuujeme 1 sérii čítající 5 vzorků ročně. Vzorky připravuje Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry (NRL-PV). Jejich rozesílání provádí AP CEM - koordinační pracoviště pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii.

Systém hodnocení je prováděný s ohledem na použitý diagnostický set (zda detekuje LR i HR, či pouze HR HPV). Pokud set detekuje LR i HR, je možné za každý správně vyšetřený vzorek získat 2 body, za špatný výsledek pro LR či HR pak ztrácí laboratoř bod. Pokud se jedná o nesprávný výsledek u vzorku s hraničním množstvím viru pro detekční limit daného setu (jen v případě, že tento test NRL doporučuje pro diagnostické využití) vyžaduje NRL správnou interpretaci eventuálního hraničního nálezu. Pokud je to možné určit z výsledků, informuje NRL laboratoř o pravděpodobném mechanismu, který chybu vyvolal (nízká citlivost setu, špatná šarže setu, chyba provedení, kontaminace).

NRL-PV informuje zúčastněné laboratoře o jejich úspěšnosti, celoroční osvědčení vydává AP CEM - koordinační pracoviště pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii.

Bližší informace o přihlašování, cenách a dalším:

MUDr. Barbora Macková 
vedoucí pracoviště 2 ESPT (AP-CEM) 
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10 
Tel.: 267 082 427
E-mail: 
apcem@szu.cz

Přehled okruhů a harmonogram sérií.

 

Zde jsou ke stažení soubory ve formátu Microsoft Excel - MS XLS:

rok ke stažení
2017 MS .xls
2016 MS .xls
2015 MS .xls
2014 MS .xls
2013 MS .xls
2012 MS .xls
2011 MS .xls
2010 MS .xls
2009 MS .xls
2008 MS .xls
2007 MS .xls
2006 MS .xls
2005 MS .xls
2004 MS .xls
2003 MS .xls
2002 MS .xls
2001 MS .xls
2000 MS .xls
1999 MS .xls

Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete