Menu
Pro zdravotníky

Konkrétní postupy

Na Aferetickém oddělení ÚHKT se u nemocných provádějí tyto aferetické terapeutické výkony:

Výměnná (terapeutická) plazmaferéza

Při této léčebné aferéze dochází k účinnému odstranění plazmy z krevního oběhu pacienta a k její náhradě buď plazmou, nebo roztokem albuminu. S plazmou se odstraňují autoimunitní protilátky, cirkulující imunokomplexy, paraproteiny atd.

Výměnná erytrocytaferéza (výměna červených krvinek, výměna erytrocytů)

Léčebný výkon sloužící k rychlému odstranění abnormálních červených krvinek z oběhu nemocného a k jejich náhradě červenými krvinkami od zdravých dárců. Využívá se např. v léčbě srpkovité anémie.

Depleční leukocytaferéza, leukodeplece (odběr bílých krvinek, separace/deplece leukocytů)

Léčebný výkon sloužící k rychlému odstranění zmnožencých bílých krvinek z oběhu nemocného. Na separátoru se bílé krvinky oddělují od ostatních složek krve a odebírají se do sběrného vaku. Výkon se provádí u hyperleukocytárních nemocných s akutní nebo chronickou leukémií.

Depleční erytrocytaferéza, erytrodeplece (odběr červených krvinek, separace/deplece erytrocytů)

Léčebný výkon, který slouží k rychlému odstranění zmnožených červených krvinek z oběhu nemocného. Na separátoru se erytrocyty oddělí od ostatních složek krve a odebírají se do sběrného vaku. Výkon se provádí u nemocných s primární polycythemií a sekundární erytrocytózou.

Depleční trombocytaferéza, trombodeplece (odběr krevních destiček, separace/deplece trombocytů)

Léčebný výkon slouží k rychlému odstranění zmnožených destiček z oběhu nemocného. Na separátoru se nadbytečné destičky oddělují od ostatních složek krve a sbírají do sběrného vaku. Výkon se provádí u nemocných s obtížně ovlivnitelnou trombocytózou, například při myeloproliferativním onemocnění.

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve

Krvetvorné buňky se u dárců a u nemocných vyplaví z kostní dřeně do periferní krve po předchozí mobilizační přípravě. Z krve se odebírají pomocí techniky hemaferézy. Periferní krvetvorné buňky jsou schopné u nemocných po vysokodávkované chemoterapii zajistit obnovu krvetvorby a imunitních funkcí.

Imunoadsorpce IgG

Léčebný výkon umožňující účinně odstranit protilátky, inhibitory a imunokomplexy z krve nemocných. Metoda využívá imunoadsorpční kolony. Je vhodná v situacích, kdy se centrifugačními postupy nedaří snížit obsah nežádoucích komponent v cirkulaci.

Nejčastěji se provádí u pacientů s autoimunitním onemocněním, nebo u pacientů v rámci předtransplantačního či potransplantačního režimu k odstranění Ig působících proti povrchovým strukturám transplantovaných buněk. Je účinná v terapii nemocných s myasthenia gravis, s hemofilií A s inhibitorem proti faktoru VIII a u nemocných s refrakterní TTP.

Extrakorporální fotochemoterapie (ECP, fotoferéza, mimotělní fotochemoterapie)

Léčebný postup, který ovlivňuje reaktivitu imunitního systému nemocných. Metoda se indikuje v terapii onemocnění, na jejich patogenezi se podílejí T lymfocyty. Fotochemoterapie je účinnou metodou v terapii štěpu proti hostiteli a v terapii kožních T lymfomů.

Na separátoru krevních buněk se odebere část bílých krvinek (lymfocyty a monocyty) z krve nemocného. Poté se nemocný odpojí od přístroje. K bílým krvinkám se přidá fotosenzibilující látka 8-metoxypsoralen a následně se buňky ozáří ultrafialovým zářením A. Upravené buňky se vracejí jako autotransfuze zpět do krevního oběhu nemocného.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete