Menu
Vzdělávání

Jiné formy postgraduálního vzdělávání

ÚHKT je rozhodnutím MŠMT akreditované pracoviště pro uskutečňování doktorského studijního programu:

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Imunologie
 • Fyziologie a patologie buňky
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Genetika, molekulární biologie a mikrobiologie

ÚHKT a jeho jednotlivá oddělení pořádají semináře a kurzy, na kterých přednášejí pracovníci ústavu nebo zvaní hosté. Semináře probíhají v posluchárnách ústavu a jsou veřejně přístupné. Program seminářů je průběžně publikován na internetových stránkách ústavu v sekci: Výuka a vzdělávání – Semináře a kurzy.

Zaměstnanci ÚHKT se pravidelně podílejí také na zajištění kurzů mimo prostory ústavu:

 • Oddělení molekulární genetiky se účastní v rámci Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů výuky i v Brně a přednáškových kurzů pro postgraduální studenty AV ČR organizované prof. J. Jonákem, DrSc.
 • Oddělení cytogenetiky zajišťuje školení vysokoškolských pracovníků v nových metodách (fluorescenční in situ hybridizace FISH a její modifikace)

Na odděleních ÚHKT probíhají i školení a kurzy pro nelékařský zdravotnický personál:

 • Sestry
 • Sestry – operátorky separátorů na aferetické jednotce
 • Laboranty
 • Pracovníky provádějící ozařování transfuzních přípravků,
 • Pracovníky krevních skladů

Řada pracovníků ÚHKT se podílí na přípravě učebnic pro hematologii a transfuzní lékařství.


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete