Menu
ÚHKT

doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

vedoucí oddělení molekulární genetiky

Tel: +420 221 977 181, +420 221 977 272
Email: Katerina.Machova@uhkt.cz

Odbornost

Sledování odpovědi na léčbu inhibitory tyrozinových kináz u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) na úrovni nukleových kyselin.

Skríning a charakterizace mutací v úseku cDNA kódujícího kinázovou doménu fúzního proteinu BCR-ABL a studium jejich incidence v souvislosti s odpovědí na léčbu.

Sledování exprese miRNA u pacientů s CML.