Menu
ÚHKT

RNDr. Monika Beličková, Ph.D.

zástupce ředitele

Tel: +420 221 977 305
Email: Monika.Belickova@uhkt.cz

Profil

Na ÚHKT působí od roku 1991. Zpočátku zde vypracovávala diplomovou práci, po studiích na Přírodovědecké fakultě UK a roční stáži na Universitě Alabama v Birminghamu, USA, nastoupila na oddělení molekulární genetiky jako vědecký pracovník. Předmětem zájmu je studium patogeneze myelodysplastického syndromu.

Odbornost

studium genových expresních profilů

stanovení DNA metylačních profilů promotorových oblastí genů

studium jednonukleotidových polymorfismů (SNPs) v rámci asociační studie s cílem identifikovat genetické varianty, které mohou přispívat k individuálnímu riziku onemocnění

detekce mutací pomocí ultrahlubokého sekvenování amplikonů

Vzdělání

od roku 2008
doktorské studium na 1. LF UK

2006
Atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice - molekulární genetika

1989 - 1994
Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie - chemie

Výuka

externí lektor pro IPVZ