Menu
Pro zdravotníky

Ambulance a denní stacionář

V ambulanci ÚHKT provádíme superkonziliární vyšetření pacientů vyžádaná z jiných pracovišť a též poskytujeme komplexní léčebnou péči pacientům, kteří nevyžadují hospitalizaci na lůžkové části.

Jedná se zejména o nemocné před a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby, pacienty s hematologickými nádorovými chorobami, vrozenými i získanými krvácivými stavy, závažnými poruchami červené krevní řady a nemocné, jejichž vyšetření není dostupné v jiném zdravotnickém zařízení.

Ambulance rovněž zajišťuje následnou péči pro pacienty, kteří prošli lůžkovými částmi ÚHKT a jsou ve zhoršeném zdravotním stavu. Často k tomu slouží Denní stacionář s 11 lůžky a třemi oddělenými boxy.

Všechna tato lůžka je možné připojit na monitorovací techniku, včetně přívodu kyslíku a stlačeného vzduchu. Samozřejmostí jsou bezbariérové vstupy a vlastní sociální zařízení pro pacienty.

Denní stacionář umožňuje podávat pacientům transfuze, infuze, léčebné cytostatické kůry a jiné složité léčebné procedury a na noc se vracet domů. Při narůstajícím počtu pacientů je tak důležitost „denní nemocnice" velmi vysoká.

Seznam zaměstnanců - Ambulance

Seznam zaměstnanců - Denní stacionář


Podpůrný tým ÚHKT


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete