Menu
Věda a výzkum

IROP: ÚHKT – Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury

V ÚHKT probíhá projekt „ÚHKT – Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury“, který je spolufinancován Evropskou unií.

  • Reg. č. projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006015
  • Příjemce: Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2018
  • Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2022

Ústav hematologie a krevní transfuze je příjemcem podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci výzvy č. 26 eGovernment I. Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt ÚHKT – Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury má za cíl pořízení a implementaci nového komplexního informačního systému pro agendu zdravotnictví v rámci ÚHKT. Nedílnou součástí realizace projektu bude modernizace související komunikační infrastruktury, která je nezbytná pro bezproblémový provoz komplexního informačního systému.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete