Menu
Věda a výzkum

OP VVV: Pokročilý imunomonitoring a imunoterapie u hematoonkologických pacientů

V ÚHKT probíhá projekt „Pokročilý imunomonitoring a imunoterapie u hematoonkologických pacientů“, který je spolufinancován Evropskou unií.

  • Reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007428
  • Příjemce: Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
  • Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2022

Realizace projektu umožní zavedení diagnostických metod pro stanovení imunosupresivních únikových mechanismů leukemických buněk, které by měly sloužit pro výběr individualizované imunoterapie hematoonkologických pacientů.

Dalším cílem je zavedení postupů pro expanzi T-lymfocytů schopných rozpoznat antigeny leukemických buněk u pacientů s AML a zavedení monitoringu rekonstituce imunitního systému u pacientů po HSCT pro identifikaci pacientů s nedostatečnou rekonstitucí imunitního systému.

Mezi hlavní cíle projektu také patří identifikace markerů predikujících dlouhodobou in vivo perzistenci transferovaných multivirus-specifických T-lymfocytů a jejich sledování u léčených pacientů a rovněž konstrukce nové generace CAR-T-lymfocytů.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete