Menu
Věda a výzkum

OPPK: Modernizace vybavení pro proteomiku, metabolomiku a imunomonitoring výzkumných laboratoří ÚHKT

OPPK

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24001
Číslo v CES: INO/02/01/001668/2010

Projekt je realizován v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Projekt je určen pro Ústav hematologie a krevní transfuze, pro laboratoře výzkumného úseku, které jsou součástí oddělení biochemie, buněčné fyziologie, buněčné biochemie a experimentální virologie. Výzkumná činnost, která zde probíhá je hrazena z veřejných prostředků na vědu a výzkum.

Partnery projektu, jsou tři výzkumná akademická pracoviště z neziskové sféry, která dlouhodobě a úspěšně s ÚHKT spolupracují na výzkumných projektech.

 • Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze
 • Ústav molekulární genetiky
 • Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)

Datum zahájení projektu: 1.11.2010
Datum ukončení projektu: 31.10.2012
Doba trvání: 24 měsíců

Cílem projektu je obnovit a zmodernizovat technickou základnu laboratoří základního výzkumu tak, aby výsledky této činnosti přispěly k vývoji metod časné diagnostiky onkologických a hematoonkologických pacientů, k vývoji poznatků o patogenezi nádorových onemocnění, k vývoji molekulárně-cílené léčby nádorových onemocnění a k rozvoji imunoterapie nádorů. Splnění cíle projektu povede k rozvoji nových disciplín jako je proteomika metabolomika a imunologická léčba.

Modernizace bude zahrnovat vybavení laboratoří novou technikou – nákupem těchto přístrojů:

 • Systém Multiplex pro detekci proteinů
 • Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól (MS/MS)
 • Průtokový citometr
 • Konfokální mikroskop
 • Zobrazovací a dokumentační systém pro chemiluminiscenci
 • Real-time PCR systém
 • ELISPOT reader

Důvodem realizace projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele v oblasti léčebně-preventivní činnosti, zvýšení kvality vědecko-výzkumné činnosti, zvýšení konkurenceschopnosti jiných subjektů (využívající výstupy výzkumu), zvýší se kvalita léčby obyvatelstva a atraktivita a prestiž ÚHKT pro mladé vědecké pracovníky. Modernizace vybavení umožní rozšíření výzkumných aktivit, které jsou nyní hrazeny z prostředků domácích grantových agentur.

Úspěšnou realizací projektu dojde k vyřešení nedostatků ve vybavení laboratoří ÚHKT a to pomocí nákupu 7 špičkových přístrojů a zařízení. Pracoviště tak bude moci uskutečnit řadu výzkumných úkolů, jež povedou k uplatnění translační medicíny a propojení základního výzkumu (uskutečňovaného v rámci projektu) s výzkumem aplikovaným.

V rámci Ústavu hematologie a krevní transfuze projekt přispěje během své provozní fáze:

 • k zachování a zlepšení kvality léčebně-preventivní činnosti, která si udrží a zlepší svou pozici, již nyní srovnatelnou s podobnými institucemi Evropské unie
 • vyšší efektivitě výzkumné činnosti
 • ke zlepšení diagnostiky hematoonkologických pacientů, což zlepší jejich následnou prognózu a péči
 • k uplatnění translační medicíny a propojení aplikovaného výzkumu se základním výzkumem
 • ke zlepšení přístupu k novým technologiím, nejen pro pracoviště ÚHKT, ale i pro řadu spolupracujících organizací
 • k vyšší konkurenceschopnosti při získávání grantových prostředků

Indikátory projektu byly v současnosti naplněny realizací těchto bodů:

 • za veřejné prostředky bylo zakoupeno 7 špičkových přístrojů a zařízení
 • byly vytvořeny "Postupy na monitorování léčiv", které jsou k dispozici všem, kdo se danou problematikou zabývají
 • výsledky získané s podporou projektu byly zveřejněny formou 21 publikací v odborných časopisech

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete