Menu
Laboratoře

Vyšetření NPM1 a CEBPA

SOP 09: Detekce mutace v genu NPM1 pomocí sekvenování

Vedle těchto akreditovaných metod vyšetřujeme částečné tandemové duplikace genu MLL (MLL-PTD) a stanovujeme hladinu mRNA pro EVI1, ERG a MN1, tedy expresi odpovídajících genů.

Vysvětlivky zkratek:
NPM1 - nukleofosmin
CEBPA - CCAAT/enhancer binding protein alpha
EVI1 - ecotropic virus integration 1
ERG - ETS-related gene
MN1 - meningioma 1
 

SOP 11: Detekce mutace v genu CEBPA pomocí sekvenování

Vedle těchto akreditovaných metod vyšetřujeme částečné tandemové duplikace genu MLL (MLL-PTD) a stanovujeme hladinu mRNA pro EVI1, ERG a MN1, tedy expresi odpovídajících genů.

Vysvětlivky zkratek:
NPM1 - nukleofosmin
CEBPA - CCAAT/enhancer binding protein alpha
EVI1 - ecotropic virus integration 1
ERG - ETS-related gene
MN1 - meningioma 1
 

V průběhu června a července 2013 byl validován postup pro sekvenování vzorků pro vyšetření dle SOP 09: Detekce mutace v genu NPM1 pomocí sekvenování a SOP 11: Detekce mutace v genu CEBPA pomocí sekvenování na sekvenátorech ABI 3500 nebo ABI 3130 firmy Life Technologies, kde se používá jiný kit (BigDye Term. v. 3.1, Life Technologies) na přípravu vzorku k sekvenaci. Výsledky vyšetření oběma postupy jsou identické. Tím je zajištěna kontinuita vyšetření i v případě poruchy standardně používaného analyzátoru Beckman Coulter. Od 20.7.2013 byl tento postup uvolněn pro rutinní použití v akreditovaném provozu. 

Technický vedoucí: Ing. Ota Fuchs, CSc. 


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete