Menu
Laboratoře

Vyšetření genotypu HLA

SOP 05: Stanovení genotypu hlavního histokompatibilitního systému člověka – HLA a souvisejících genů

HLA systém (Human Leukocyte System) je hlavní histokompatibilitní systém člověka. Geneticky se mapuje na krátké raménko 6. chromosomu (do polohy 6p21.31. - 6p21.33). Produkty jeho enormně polymorfních genů (jedná se o řádově stovky alel, ale konečné počty nebyly dosud stanoveny) jsou antigenní struktury (transmembránové glykoproteiny), které rozpoznávají organismu cizí struktury a tím zahajují kaskádu imunitních odpovědí.

Určení přesného genotypu HLA u pacienta a jeho dárce je jednou ze základních podmínek pro úspěšnost allogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. Neshoda v HLA oblasti mezi dárcem a příjemcem transplantátu může navodit odhojení tohoto štěpu, popřípadě způsobit nemoc štěpu proti hostiteli GvHD (Graft Versus Host Disease), která je vážnou, popřípadě fatální komplikací.

Je známa také asociace některých onemocnění (např. revmatoidní artritida, coeliakia, narkolepsie, inzulin dependentní diabetes melitus) s konkrétními alelami HLA systému, což se projevuje zvýšením relativního rizika vzniku choroby při přítomnosti dané alely. Žádná z těchto asociací však není absolutní.

Studium HLA systému začíná být i důležitým nástrojem farmakogenetiky, kdy HLA znak může predikovat odpovídavost/neodpovídavost či senzitivitu pacienta na podání léčebného preparátu (např. podání Abacaviru u HIV pozitivních pacientů).

V současné době provádíme rutinně genotypizaci nejdůležitějších transplantačních lokusů HLA I. a II. třídy: HLA -A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 u pacientů indikovaných k allogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jako konfirmační vyšetření pro ně vybraných nepříbuzných dárců z českých i zahraničních registrů. Po dohodě provádíme i genotypizaci vybraných lokusů HLA systému jako doplňující informaci pro stanovení diagnózy některých s HLA asociovaných chorob.

Pro genotypizaci používáme řadu přesných metodik:

  • polymerázovou řetězovou reakci se sekvenčně specifickým primery (PCR-SSP) - metoda akreditovaná ČIA o.p.s. v Praze
  • přímé sekvenování (SBT) - metoda akreditovaná ČIA o.p.s. v Praze
  • nepřímý dot blot (alternativně užívaná metoda)

Vyhodnocení výsledků je prováděno speciálními softwary, které jsou navázány na mezinárodní databázi HLA alel a jsou v závislosti na této databázi pravidelně aktualizovány. Tím je zajištěna maximální vypovídací schopnost vydávaných výsledků.

Technická vedoucí: RNDr. Marie Dobrovolná


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete