Menu
ÚHKT

doc.MUDr. Daniel Vyoral, CSc.

vědecký pracovník

Tel: +420 221 977 234
Email: Daniel.Vyoral@uhkt.cz

Profil

V ÚHKT působí od roku 1986, kde po studiích na 1.LF UK začal pracovat jako odborný asistent a vědecký pracovník. V rámci svého zaměření se specializuje mimo jiné na studium metabolismu kovů, mechanismů buněčné diferenciace a proteomiku. Věnuje se také pedagogické činnosti, přednáší obor Patologická fyziologie.

Odbornost

Odborné zaměření:

Metabolismus železa

Mechanismy toxicity železa

Studium mechanismů poškození buněk volnými radikály

Mechanismy buněčné diferenciace

Proteomické techniky v lékařství a hematologii

Studium mechanismů rezistencí nádorových buněk na cytostatika

Členství v odborných společnostech:

International BioIron Society

European Iron Club

Česká proteomická společnost

Vzdělání

Studium:

2009               Habilitace v oboru „Patologická fyziologie“

2002               Obhájen titul CSc. v oboru biochemie, 1. LF UK

1979 - 1985    Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

1975 - 1979    Gymnázium s přírodovědným zaměřením

Zahraniční stáže

2007              Research Fellowship: University of Sydney  
1999              Visiting scientist: Lady Davis Institute for Medical Research, McGill University, Canada         
1992-1994      Postdoctoral research fellowship: Lady Davis Institute for Medical Research, McGill University, Canada 

    

                      

Výuka

Výuka

Od roku 2002 obor Patologická fyziologie na 1.LF UK v Praze