Menu
ÚHKT

MUDr. Jan Vydra, Ph.D.

přednosta klinického úseku

Tel: +420 221 977 182, +420 221 977 290
Email: Jan.Vydra@uhkt.cz

Pracoviště:

Granty

Vývoj chimerických antigenních receptorů pro imunoterapii lymfomů
Reg. číslo
IGA MZd NT 14030-3
Název
Vývoj chimerických antigenních receptorů pro imunoterapii lymfomů
Trvání
2013 – 2015
Řešitel
MUDr. Pavel Otáhal, PhD., 1. LF UK Praha
Spoluřešitel
Anotace
T lymfocyty budou získány od pacientů s diagnózou B-NHL odběrem krve, stimulovýny in vitro pomocí anti-CD3 a anti-CD28 protilátek a transdukovány lentivirem exprimujícím CD20 CAR. Vypracujeme postupy rpo velkoobjemovou kultivaci T lymfocytů za podmínek Správné výrobní praxe a vypracujeme Standardní operační postupy pro manipulaci s geneticky modifikovanými buňkami. Po expanzi in vitro bude testována schopnost transdukovaných T lymfocytů zabít autologní nádorové buňky in vitro nebo in vivo v imunodeficitních myších, které přihojily autologní maligní buňky B-NHL získané od pacientů. Provedeme charakterizaci transdukovaných T lymfocytů a nezbytné testy bezpečnosti in vitro a ni vivo dle požadavků SÚKL. Dále provedeme analýzu buněk B-NHL s cílem vytipovat další vhodné povrchové antigeny, které by mohly být cíleny pomocí CAR. Proti těmto antigenům připravíme nové CAR a otestujeme je in vitro a in vivo v imunodeficitních myších.