Menu
ÚHKT

MUDr. Jan Vydra, Ph.D.

přednosta klinického úseku

Tel: +420 221 977 182, +420 221 977 290
Email: Jan.Vydra@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

V ÚHKT působí od roku 2011. Je lékařem na JIP a na Transplantační jednotce. Předtím pracoval ve FN Královské Vinohrady a absolvoval také několik zahraničních stáží. Je členem Hematologické společnosti ČLS-JEP a ESICM.

Odbornost

Intenzivní péče v hematologii

Transplantace krvetvorných buněk

Akutní myeloidní leukémie

 

Vzdělání

Studium:

6/2014: Atestace v oboru Intenzivní medicína

6/2009: Atestace v oboru Hematologie a transfůzní lékařství

3/2006: Společný kmen interních oborů

1996 – 03: Lékařství, Karlova Universita, 3. lékařská fakulta

Zahraniční stáže:

8/2011 – 1/2012: Proshek-Fulbrightovo stipendium, University of Minnesota, Téma: infekční                     komplikace alogenní transplantace KD.

12/2004: JIP, Interní klinika, AKH Vídeň

4 / 2003: Maluti Hospital, Mapoteng, Lesotho

4 – 6/2001: Child Wellfare Scheme, Pokhara, Nepál